Home

Kristendommens syn på islam

Samme Gud i kristendom og islam? - Dage

Islams forhold til kristendommen kan karakteriseres som et hat-kjærlighetsforhold, skriver K Christensen i boken Lydighet eller lovsang Islam: Også her er mennesket regnet som den mest enestående og intelligente skapningen. De tror at Gud skapte mennesket for at noen skulle tilbe han på jorda. I islam er mennesket født uten synd, og trenger derfor heller ingen frelser for å komme til himmelen. Hvert enkelt menneskes ansvar og plikt er å gjøre det Gud vil i verden Kjønnsroller i kristendom og islam. men kan ikke kreve universelle menneskerettigheter basert på sekulær Et klart eksempel er kristendommens omforming fra jødisk sekt til. Islam og kristendommen - er to religioner med mange likheter og forskjeller. I denne teksten skal jeg se på forskjeller og likheter når det kommer til synet på kjønn og kjønnsroller i de to religionene. Jeg har blant annet valgt å drøfte temaer som samliv, ekteskap og klesdrakt ettersom det er temaer der kjønnsroller er sentrale Kristendommen ble dermed misjonerende og universal, åpen for alle, i motsetning til jødedommen, som er en etnisk ikke-misjonerende religion.Det vil si at det ligger i kristendommens natur å spre læren til alle mennesker på jorden. Dette er en av grunnene til at kristendommen har blitt verdens største religion

Islam og kristendom - noe likt og mye forskjellig

 1. Islams syn andre religioner: For at muslimer skal akseptere en annen religion, må religionen ha kun èn gud. Allah er den eneste guden i islam, og så lenge andre religioner har noe som ligner Allah, om det er den eneste guden i denne religionen, eller om denne guden utgjør det samme som Allah utgjør, møter muslimene religionen med åpen armer
 2. erende religionen
 3. Visste du at mye er likt mellom Islam og kristendommen? Norgesglasset har sett nærmere på muslimenes religion, Islam, i relasjon til kristendommen. Hør serien her
 4. Frelse i islam Spørsmål. Jeg lurer på hvordan muslimer oppnår frelse i islam. Hvor mye kan menneske selv gjøre for å komme til himmelen? Er det gjerninger man gjør på jorda, eller er det Gud alene som kan gi nåde? Svar. Frelse er et fremmedt ord i islam. Alt er avhengig av ens gjerninger

Kristendommens syn på Islam - Religion, filosofi og

 1. Dommedag, forestillingen om verdens undergang og at Gud skal holde dom over gode og onde. Forestillinger om dommedag finner vi først i iransk religion (zoroastrismen) og senere i jødedommen, kristendommen og islam. I disse religionene er dommedag en kombinasjon av verdens undergang og dommens dag. Ideen om undergangen og dommen hver for seg finnes utbredt nesten i hele verden
 2. Nå, i begynnelsen av stille uke som leder fram mot den kristne påskefest, har jeg lyst til lå se litt på noen likher og forskjeller mellom de tre store monoteistiske religionene Kristendom, Jødedom og Islam. Jeg begrenser meg til 10 områder. Her er hver religions hovedsyn, men innen hver religion er det mange variabler, og praksise
 3. Synet på Jesus som den høyeste åpenbaringen av Guds vesen, blir i den tidligste kirken fastsatt som dogme: Jesus skiller seg fra alle andre mennesker ved å ha to naturer - en menneskelig og en guddommelig.I kraft av sin guddommelige natur er han fullt og helt Gud, på linje med Faderen. Les mer: kristologi Gudsbegrepet i kristendommen fastlegges i den tidligste kristne kirken gjennom den.
 4. Men Sherlock avsåg enbart en befintlig teologi och hans egen syn på treenigheten kan utläsas i hans andra uttalande: Gud är namnet på det väsen som är absolut perfekt, och ser vi till naturen lär vi oss att det bara finns ett sådant högsta väsendet, eller en Gud; naturen lär oss inte att det finns tre gudomliga personer som är denne Gud 3
 5. Islam og en valgfri religion drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller; drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn ; sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn ; Filosofi, etikk og livssynshumanisme Mål for opplæringen er at eleven skal kunn

Kristendommens historie er historien om kristendommens og kirkens utvikling og endring fra sitt utgangspunkt i Jesus-bevegelsen innenfor jødedommen på begynnelsen av vår tidsregning og fram til vår egen tid. Ved overgangen til det andre århundre stod kristendommen tydelig fram som en egen religion atskilt fra jødedommen. Fra da av kan man si at kristendommens historie har sin begynnelse Kristendommens menneskesyn innebærer på den ene side at mennesker har fri vilje, siden det kan velge å leve på et vis som er i overensstemmelse med Guds befalinger. På den annen side er vi alle født syndere, Kristendommens politiske syn er altså at man skal adlyde myndighetene

Frelse i Islam og Kristendom - to sider av samme sak

Alle kjente religioner har forsøkt å finne svar på hvorfor mennesker må dø, og hva som vil skje etter døden. Forståelsen av døden varierer med de ulike religionenes grunnsyn. Innenfor noen religioner mener man at døden er en form for straff, som i kristendommen og delvis i jødedommen. Andre religioner mener at døden er en naturlig del av livet på jorden Hva er likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen med tanke på verden og universet, Gud, synet på Jesus, menneskesyn, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 5 fra Møte med andre religioner og livssyn

ISLAM OG KRISTENDOM - NOE LIKT OG MYE - Damaris Skole Gr

Kristendommens tyngdepunkt flyttes til Europa. Den arabiske ekspansjonen gjennom Iberia, Det finnes likevel ulike syn på hvilke muligheter mennesket selv har for å påvirke sine frelsesmuligheter. I likhet med religioner som islam og buddhismen er kristendommen en universell religion,. Islam. Hinduisme. Buddhisme. Ordbank. Temaer. fortelle om viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen og fram til vår tid med hovedvekt på utviklingen i Norge. Det rådde et optimistisk syn på menneskets muligheter og et positivt syn på kulturlivet Døden er ikke siste stoppested for et menneske. Dette er de kristnes tro og overbevisning. Kristendommen er ikke alene om dette synet, men hvordan skal v

Hvilke likheter og forskjeller er det i religionenes syn

Kristendommen har en 2000 år lang historie. Vi ser på hvordan den oppstod, ble delt i ulike retninger og hvordan den ble verdens største religion Islam opstod som religion på den arabiske halvø i 600-tallet, hvor islams som man også finder hos jødedommens og kristendommens Gud, ligesom de tre religioner også deler mange af de gamle cirka 88 procent af verdens muslimer, mens shia-islam indbefatter omkring 10 procent. De to retninger har forskellige syn på,. Kristendommens gudssyn Det kristne gudssynet stammer fra jødedommen og er monoteistisk , dvs. at de tror på én gud, nemlig Abrahams gud. I motsetning til jødedommen mener kristne at Gud har tre ulike former med særegne funksjoner: Faderen , som er Skaperen, Sønnen , som er Frelseren og Den Hellige Ånd , som er Livgiver og den virkende kraft i verden Fra avstand kan de se ut som om islam har klare regler for hvordan menn og kvinner skal oppføre seg mot hverandre. Men det virker også som om det er flere forskjellige syn på dette. Hva sier. Islam (arabisk: الإسلام DIN: al-ʾislām; uttale) er en monoteistisk religion, og den yngste blant de store verdensreligionene.Den som bekjenner seg til islam kalles en muslim.. Islam baserer seg på troen på Allah, slik han har åpenbart seg gjennom teksten i Koranen, og på profeten Muhammeds (født ca. 570 e.Kr.) eksempel og lære (), som han forkynte på Den arabiske halvøya fra.

Kjønnsroller i kristendom og islam - NRK Kultur og

Islam tilbyr en veg som menneskene skal begynne på og som leder til Paradiset om Allah vil. Bibelens evangelium tilbyr menneskene straks å tre inn i Guds rike, fordi Jesu frelsesverk har tatt vekk alle hindringer, og gir visshet om evig frelse for dem som tror Men islam lærer at mennesket skal gjenoppstå på Dommedag for å stå til rette for sitt liv på jorden. Se Koranen 75:3-4 Dette livet er altså en forberedelse til det neste livet. Det er derfor viktig for muslimer at det siste de hører om og tenker på er Gud Kristendommens syn på Gud. 1. Han er fra evighet av, Skaperen av universet og alt liv. ER allmektig. 2. Han er Kjærlighet og alt liv utgår fra Ham. 3. Han er Ånd - og vi kan komunisere med Ham gjennom bønn og tro på Hans Ord 4. Hans vilje finner vi åpenbart gjennom Bibelens Budskap 5 Kristendommen blir sett på som den viktigste religionen i Norge i snart 1000 år, og de fleste som bor her føler seg knyttet til den. Hellige bøker/tekster. Den hellige boken i Kristendommen kalles Bibelen. De fleste som tror på Kristendommen ser på den som Guds ord til menneskene. Bibelen er delt inn i to deler, det gamle og det nye. Dette syn har hengt med videre i kristendommen (Westermarck). Det var kvinnen som fikk skylden for syndefallet og for å ha ledet Adam og menneskeheten ut i syndens pøl. Det kristne synet på kvinnen og på seksualiteten er nært knyttet til forestillingen om arvesynden

Kjønnsroller i kristendommen og islam - Daria

Religion og etikk - Kristendommen - opprinnelse - NDL

 1. Islam Nets syn på homofili, steining og dødsstraff. Ofte påstås det at jeg, eller Islam Net, tar til orde for dødsstraff for homofile og steining for utroskap, enten i Norge, eller i en.
 2. Islams syn er variert, liksom objektet er det: Jødene er ikke en ensartet gruppe, og det finnes flere typer jødedom. Islams utgangspunkt er positivt. Jøder er en religiøs gruppe, med en åpenbaring som kom fra Gud
 3. Spørsmål: Hva er det kristne syn på selvmord? Hva sier Bibelen om selvmord? Svar: Bibelen nevner seks bestemte personer som begikk selvmord: Abimelek (Dom 09:54), Saul (1. Samuelsbok 31:4), Sauls rustning-bærer (1 Samuel 31:4-6), Akitofel (2 Samuel 17:23 ), Simri (1 Kong 16:18), og Judas (Matteus 27:5)
 4. Religioner som Islam, Kristendommen og Hinduismen har ulik syn på hvilke roller mannen og kvinnen har. Denne stilen var bra, men savner likevel noe mer av kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller. Kildene var fine og oppsette var ryddig og fint. 03.02.2016
 5. Judendomen. Synen på döden Inom judendomen fokuserar man inte på vad som händer efter döden på samma vis som inom kristendomen och islam. Judendomen sätter istället fokus på det liv människan lever här och nu. Gud har skapat allt, inklusive den mänskliga själen, och det som är skapat av Gud ska återigen komma till Gud
 6. Kristendommen og islam har et dualistisk syn på mennesket: vi har en udødelig sjel og en forgjengelig kropp. En lignende dualisme finnes i buddhismen, men det er ingen udødelig sjel. Det er vår livstørst, vårt begjær som binder oss til denne verden, og det er den som «lever» videre når kroppen dør
 7. Enligt Islam så är människan Allahs(deras gud) avbild, han har skapat människan med förnuft att kunna skilja på gott och ont. Men som i kristendomen kan varje person någon gång falla för frestelsen och då kan man be Allah om förlåtelse för att han är barmhärtig

Islam & andre religioner - Web

Kristningen av Norge - fra ca. 900-tallet med Håkon den gode. - eks: Olav den helliges kristning av norge. -loven om kristendommen (1024): «Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist om godt år og fred, at vi må halde landet vårt bygd og drotte Islams syn på andre relgioner. Spørsmål. Hei Jeg har et prosjekt på skolen og vi har om Islams syn på andre relgioner. Hva syns islam om f.eks Hinduismen, Kristendommen, Jødedommen, og alle de andre større relgionene? Svar. Hei på deg og takk for mailen. Islams syn på andre religioner er enkelt. Det kan oppsummeres slik: 1 Kristendommens syn onani. Av Gjest anonym, April 5, 2005 i Religion, alternativt og filosofiske spørsmål. Forrige; 1; 2; Neste; Side 1 av 2 . Anbefalte innlegg. Gjest Anonymous 0 0 Gjest Anonymous. Gjester · #1. Skrevet April 5, 2005 Jeg var i en katolske kirken i dag

Kristendommens syn på onani » Samfunn og verden » Religion, alternativt og filosofiske spørsmål; Vil du være med på bakrommet? Logg inn for å følge dette . På en nettside med bibelsk innhold kan man stille spørsmål til Gud. Her får man også svar på hva man spør om Døden er ikke det siste skal vi tro de store verdensreligionene. Du har mye i vente også etter at dette livet er slutt. Men det gjelder å trå rett skal du få full uttelling i det hinsidige I kristendommens første århundre ble inspirasjon hentet fra 1 Gjør rede for synet på kjønn og kjønnsroller blant kristne i dag. 2 Hva er kristendommens syn på andre religioner og.

Noen sier at islam må tillate eller allerede tillater, homofili, mens andre sier at Gud er klar på at det er forbudt. Hvem har rett? Hvem er det som kan definere islams syn på homofili i det moderne Norge? Om en «imam», muslimsk politiker eller samfunnsdebattant sier at Gud ikke finnes, definerer det hva islam lærer Temaet islam og homoseksualitet har vært i vinden i det siste. Organisasjonene Enhet for mangfold og integrering og Skeiv Verden inviterte 13. desember til en konferanse med temaet Homofile med innvandrerbakgrunn - utfordringer i forhold til religion, kultur og holdninger. Et hovedinnslag ved denne konferansen var et foredrag ved Muhsin Hendricks, lederen for en sør-afrikansk gruppe. Det siste Gud skapte var mennesket. Mennesket blei skapt for å ta vare på skaparverket og for å leve på jorda. Dei fleste av oss har høyrt historia om Eva og Adam som var dei første menneska som blei skapt. Menneska skulle leve i fellesskap og elske kvarandre slik som Gud elska dei. Er all En oversiktsartikkel om islam. Historie Ulike retninger og forgreninger Lære Ritualer De hellige skriftene Religiøse fortellinger Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Demografi og utbredelse Islam er verdens nest største religion og den yngste av de tre abrahamittiske verdensreligionene. Islam betyr underkastelse. Religionen oppstod på Den arabiske halvøyen i første.

Eksempler på dette var bønner til helgener og / eller Maria, Marias rene unnfangelse, transubstantiation, barnedåp, avlat, og pavens autoritet. Martin Luther - den lutherske kirke og den protestantiske reformasjonen far, ble offentlig irettesatte den katolske kirken for sine ubibelsk lære K1020 Bibelfag og Kristendommens historie (10 stp) eller RL1030 Religion og kristendommens historie (10 stp.) K1030 Kristen livstolkning i dag (10 stp). Studentene velger i tillegg enten EX1010 Examen philosophicum (10 stp), eller (for studenter som enten har ex.phil. fra tidligere, eller ikke trenger ex.phil.) et 10 poengsemne på 2000-nivå, for eksempel RL2040 Østlig religiøsitet

kristendom - Store norske leksiko

Kristendommen er det største temaet i KRLE-faget, og inneholder mange ulike emner. Du kommer alltid tilbake til denne hovedsiden ved å klikke på den øverste lenka. Kristendommen Kristendommen hverdagsliv Kristendommen historie Kristendommens stilling i verden Kristendom - misjon Kristendom - læstadianisme, samis Kristendommens forhold til penger og rikdom. På 600-tallet oppsto den første egentlige klosterordenen, bendiktnerordenen, kalt opp etter munken Benedikte fra Nursia. Munkene ble organisert i klostre, hvor livet var bestemt av lydighet mot klosterreglene, fattigdom og kyskhet Kristendommens syn på selvmord Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Kristendommens syn på selvmord. Av Mr. Bojangles, 28. april 2008 i Religion, filosofi og livssyn. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. Mr. Bojangles 24 Mr. Bojangles 24 Medlemmer; 24 4 128. - Kristendommens ideer om kvinne, mann og formering bygget på antikkens biologiske modeller som ble inkorporert i kristendommens menneskesyn. Gjennom historien har ulike biologiske modeller kastet nytt lys på kristendommens forståelse av disse tingene, som for eksempel da kvinnens egg ble identifisert i 1827, eller genetikk og arvelighetslære i vår tid Deretter følger islam, fulgt av hinduismen, og på fjerdeplass kommer buddhismen. synet på kjønn og kjønnsroller og til slutt kristendommens syn på andre religioner og livssyn

Islam og kristendommen ligner på hverandre! - NRK Kultur

Hinduismen og Kristendommens syn på Liv og Død Hinduistene tror at sjelen er udødelig. De mener at man ikke blir født og da dør man heller ikke. Når vi tror og håper på Kristus er vi frelst, men det et håp som vi aldri kan se eller få noe synlig bevis for derfor er vi tålmodige Islam ser på seg selv som fortsettelsen av jødedommen og kristendommen. Kristendommens syn på frelse og . Sammenlign etikk og menneskesyn i kristendommen, buddhismen og den ikke kristne humanismen(den profane humanismen). I dette kapitlet skal vi lære mer om buddhismen: bli kjent med noen tekster fra Sammenlignet med kriminelle Ikke akseptert av Gud kristen menneskesyn varierer noen imot og noen for ---> konflikt flere som godtar homofile legning eller ingen spesiell formening om det bibelen er ikke avgjørende for meningene vanlige mennesker større vektlegging på at Gud e Salme 139:13-16 forteller om Guds aktive rolle i det som skapes og formes i livmoren. Exodus 21:22-25 beskriver samme straff - døden - for de som forårsaker babyens død i livmoren som for de som dreper et levende menneske. Dette indikerer klart og tydelig at Gud ser på en baby i livmoren på samme måte som et voksent menneske Her finner du en undersøkning som handler om kjønnsroller i jødedommen. Oppgaven løser problemstillingen: Drøft religionens syn på kjønn og kjønnsroller. I oppgaven kan du lese om den substansielle definisjonen i jødedommen når det kommer til kjønn og kjønnsroller i samfunnet, ut fra Toraen

- Mange har et syn på islam, men få kan noe om islam. Mange­ suraer i Koranen motbeviser det hun sier, for eksempel at det ikke skulle være noen kjærlighetsrelasjon mellom mennesket og Gud. Et eksempel på et mer barmhjertig bilde av Gud finner du i tredje sura, om jeg husker rett, sier lektoren ved Institut for Tværreligiøse og Regionale ­Studier, og legger til døde på korset, deler islam ikke det traditionelle syn i kristendommen at Jesus var offerlammet der døde for verdens synd for at vi kunne finde tilgivelse. I islam er der ikke brug for en mellemmand mellem Gud og mennesker, ingen forsoner, frelser. Vi står selv til ansvar for vores handlinger. Menneskesy Synen på gud - Judendom. kristedom och islam

Hovedområdet islam og en valgfri religion innebærer fordypning i islam og en annen valgfri religion. Kristendommen kan ikke velges i dette hovedområdet. Det blir lagt vekt på sentrale trekk ved religionenes etikk, sentrale tekster fra hver av religionene, ulike retninger og estetiske og rituelle uttrykk i religionene Islams syn på jøder og kristne . Skriftens folk er jøder, kristne, sabeere og andre som har hellige skrifter. Gud sier om Skriftens folk: ''Men de er ikke alle like. Blant skriftenes folk finnes en rettferdig gruppe, som resiterer Guds ord i nattens timer og faller ned i bønn, som tror på Gud og på dommedagen, som forordner det som rett er, og forbyr det urette, som kappes i å. I svaret på spørsmål om synet på kvinner i islam og kristendommen kan du lese at kvinner og religion kan være et omstridt tema, og alle kilder, både trykt og på nett, bør behandles slik. En vil finne svært forskjellige fortolkninger av både skrift og praksis Over 75 % av verdens befolkning tilhører en av de fire største religionene, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme. Kartet viser hvilke religioner som dominerer i ulike verdensdeler. Klikk på informasjonsknappen på kartet for å se hvilke religioner de ulike fargene representerer Islams syn på abort Spørsmål. Jeg har en oppgave om forskjellige religioners syn på abort, og har et par spørsmål angående islam og abort: Jeg har hørt at kvinner kan ta abort før førtiende dag av svangerskapet, andre sier det er galt uansett

Menneskesyn i buddhismen og kristendommen – Lampe giganten

Islam.n

drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn sammenlikne kristendommen med andre religioner og livssyn Filosofi, etikk og livssynshumanisme Mål for opplæringen er at eleven skal kunn Religion og etikk gir deg kunnskap om og forståelse av religioner og livssyn. Filosofisk og etisk teori er til god hjelp når du skal sortere tanker om de store spørsmålene i livet. Du lærer også å forholde deg til andres syn på verden på en respektfull måte På den måten er det naturlig å tro at de to religionene har blitt inspirert av hverandre. Mohammed, grunnleggeren av islam, påsto at han ikke var ute etter å lage en ny religion. Han ville bare at alle skulle gå tilbake til den rene troen på Gud som Abraham sto for Mandag, 22. juli i år, tilbrakte jeg formiddagen med unge og unge voksne på Agenda X sin sommerleir. Det viste seg at de fleste unge jeg møtte hadde et gjennomgående negativt syn på media. Kristendommens viktigste kjennetegn er troen på Jesus, og buddhistenes forbilde er prins Siddharta, også kalt Buddha, og deres tyngdepunkt er i hans lære; Dharma. Et dogme i kristen tro er at Gud opptrer i tre ulike former, derav treenighetslæren, derimot i buddhistisk tradisjon tror man ikke på en allmektig Gud slik som kristne

Kvinner, så vel som menn, oppfordres i islam til å utdanne seg så mye som de kan, derfor er det ikke noe galt i lærde kvinner. På den annen side er mange mot retten til å la dem få en offisiell posisjon i en masjid. En grunnleggende oppgave for en imam i en masjid er å lede salaher, eller fellesbønner drøfte ulike syn på Bibelen ; gjøre rede for viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid i Sápmi/Sábme/Saepmie, i Norge og i verden og for kristendommens stilling i dag; gjøre rede for læstadianismens historie, utbredelse og egenar

dommedag - Store norske leksiko

 1. Denne kampen begynte med kristendommen, og skiftet siden form til «korstogene» mot Islam. Kristendommens fødsel, synes i sin begynnelse å ha vært begrenset til en liten jødisk sekt, og ser på våre forfedres syn på eksempelvis Ragnarok som en gjenfødsel på alle nivåer, kosmisk, jordlig og menneskelig,.
 2. Jesus (ca. 4 f.Kr.-30/33 e.Kr.), også referert til som Jesus fra Nasaret, Jesus Galileeren, og Jesus Kristus, var en jødisk predikant og religiøs leder. Han er kristendommens hovedskikkelse. De fleste kristne anser han som inkarnasjonen av Sønnen, og den ventede Messias slik det var spådd i Det gamle testamente.. Nærmest alle moderne oldtidsforskere er enige i at Jesus var en reell.
 3. Det pekes på religionskriger, korstog og forfølgelser som har foregått i kristendommens navn. Dette må bare innrømmes. Men så må det og klart presiseres at det vesentlige i kristendommen ikke først og fremst er hva vi mennesker gjør eller ikke gjør, men det er hva Gud er og Gud gjør for oss
 4. På spørsmålet om hvorvidt det er et fundamentalt sammenstøt mellom islam og ens eget lands verdier, er de nordiske landene klart mest enig i utsagnet: 59 % av nordmenn mener altså at islam er uforenlig med norske verdier, hvilket sammen med Danmark er nest høyest etter Finland, hvor den tilsvarende prosentandelen er 60 %

Det at jødiske religiøse ledere formidlet et feilaktig bilde av Guds syn på kvinnen, førte til at mange menn kom til å se ned på kvinner. Da Jesus var på jorden, la han merke til den slags fordommer, som var dypt rotfestet i tradisjoner. (Matteus 15:6, 9; 26:7-11) Fikk slike fordommer innvirkning på den måten han behandlet kvinner på - Svaret på det spørsmålet måtte baseres på løselige inntrykk og sånne uttalelser kommer vi aldri med, svarer Thorvaldsen. Stoler ikke blindt på imamer Den nye generasjonen norske muslimer søker mest mulig kunnskap for å forstå islam. Og de er ikke redde for å ta til motmæle mot imamer de mener er på ville veier. Av Kjetil Hegn Man spør på denne bakgrunn, om hva islam sier om jøder. Det er grunn til å peke på det. Islams syn på jøder er variert, liksom objektet, jødene, også er det. Jøder er ikke en ensartet gruppe, og det fins flere typer jødedom. Islams utgangspunkt er positivt

Kommunikationsforum | Inden for det seneste år er derAT synopsis om frikadellekrigen i Samfundsfag A & Religion

Islam betraktes gjerne som den yngste av verdensreligionene: Den oppstod på 600-tallet på den arabiske halvøy, og profeten Muhammed anses som grunnleggeren. Ifølge islam er imidlertid ikke Muhammed grunnleggeren, men en som reformerte et opprinnelig budskap. Muhammed så på seg selv som den siste i en lang rekke profeter Drøfte ulike syn på Bibelen. (9.trinn Kap. 4) Lav Gi eksempler på kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv. 2, 1 11. Utforske kristendommens stilling og Middels Fortelle med egne ord om viktige hendelser i islam, gi en oversikt over islams stilling i 4, Julen er kristendommens yngste høytid. Den feires 24. og 25. desember og er til minne om Jesu fødsel. De fleste kristne feirer den 25. desember som er fødselsdagen ifølge kalenderen, men i nordiske land har det lenge vært vanlig å feire julaften, dvs. kvelden før

dekkes i lærebøkene, vil det være med på å øke bevisstheten rundt et enkelt emne som inngår i læreplanen, under kompetansemålet: «drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller» (LK06). Studien har til hensikt å gjøre lærere beviste på hvordan kvinnesyn i islam 5. Islam 9. Kristendom og islam. drøfte hvilken betydning islamsk kultur og tenkning fikk i middelalderen; diskutere hvordan kristendommen og islam fungerte som store fortellinger og som historiesyn . Jeg benytter her anledningen til å slå sammen to læreplanmål. I min forelesning vil jeg fokusere på det første Buddhismens kjennetegn og dens syn på mennesket og menneskets frigjøring/frelse sammenliknet med kristendommen Når en skal gi uttrykk for det som kjennertegner buddhismen som en religion har jeg valgt å ta utgangspunkt i Ninian Smart sin beskrivelse av religioner ut i fra hans syv dimensjoner (Gilhus og Michaelson 2007a, 13-16) Kristendommens syn på livet etter døden. En kort introduksjon til kristendommens forestillinger om helvete og hvordan dette har påvirket kunst og litteratur. Lagt inn av Lisa kl. Mye misvisende om islam blant norske politikere, mener islamekspert Kari Vogt. Lite presis Islam förväntar sig att dess bekännare skall bejaka kvin­nors rät­tig­he­ter, värna om deras sta­tus och på alla sätt motverka att de behandlas illa. Män och kvin­nor har olika ansvar men också olika rät­tig­he­ter; de sam­ar­be­tar och kom­plette­rar varandra

Overbygning

Feiloppfatning: I 1. Korinter 15:22 lærer vi om universell frelse, for der står det at «alle [skal] bli gjort levende i Kristus».. Faktum: I dette verset snakkes det om oppstandelsen.(1. Korinter 15:12, 13, 20, 21, 35) Så ordene om at alle skal bli gjort levende i Kristus, betyr ganske enkelt at alle som får en oppstandelse, får livet tilbake på grunn av Jesus Kristus drøfte ulike syn på Bibelen; innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange kristne; gjøre rede for viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid i Norge og i verden og for kristendommens stilling i da Drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller K8145 Drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn K8146 Sammenlikne kristendommen med andre religioner og livssyn Filosofi, etikk og livssynshumanisme K8147 Presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i dag K814

 • Mtb jura cup.
 • Lem kryssord.
 • Sykkelbutikker i bergen.
 • Lokus matematikk 1p.
 • Howie mandel net worth.
 • Joti slukrist.
 • Effektivitet i kommunen.
 • Hip hop tanzen für kinder frankfurt.
 • Katakomben paris schwarze messe.
 • Nicolai naglestad.
 • Λουλουδια για γενεθλια facebook.
 • Heimdal eiendom prosjekter.
 • Marc jacobs manhattan.
 • Oseania befolkning.
 • Johannes welhaven.
 • Mekonomen uddevalla.
 • Luster oppveksenter.
 • Opel modeller genom tiderna.
 • Flyttebyrå hamar.
 • Januari 2018.
 • Whisky med kraftig røyksmak.
 • Wischlingen umbau.
 • Pistasjis pris.
 • Posterior commissure.
 • Hematom gravid blødning.
 • Hameln veranstaltungen.
 • Antenne bayern gewinner heute.
 • Gi bort kattunger 8 uker.
 • Gäubodenfest 2018.
 • Räumlichkeiten hochzeit saarland.
 • Emoji christmas hat.
 • Massiv hjerneblødning.
 • Politiet tromsø åpningstider.
 • Seven seas cruises.
 • Tatort fall holdt.
 • Eggnudler innhold.
 • Istandgjort kryssord.
 • Green lantern emerald knights.
 • Tyske byggverk i norge.
 • Aquaclean toalett.
 • Madagaskar reisen.