Home

Norsk for innvandrere oppgaver

Typisk norsk (Kåseri) - Studienett

VÅRE KURS Norsk for innvandrere har laget to forskjellige nettkurs i norsk grammatikk: et lite minikurs som er helt gratis, og et helt komplett kurs som koster noen kroner. Men alle som tar gratiskurset, får et ekstra godt tilbud!. I tillegg har vi et forberedelseskurs for den som skal ta den skriftlige Bergenstesten Her finner du oppgaver og uttaleøvinger til boka Norsk på 1-2-3. Boka gir en innføring i norsk for studenter og voksne innvandrere med et annet morsmål enn norsk. Den inneholder ordliste norsk-engelsk, og grammatikkforklaringene er på begge språk A1 - Norsk for voksne innvandrere : God i norsk 1: A1-A2 + Øve til prøve : God i norsk 2: B1 + Øve til prøve : Ord: Alfabetisering for voksne innvandrere : Norsk nå: Oppgaver til læreverket Norsk nå! Norsk på 123: Oppgaver til læreverket Norsk på 123 Lexin (morsmal.no) Vokabular, uttale og ordlister på mange språk : Håndbok i. Castillo Hovde e-learning AS (Norsk for innvandrere) Jeg likte oppgavene, det var ikke vanlige oppgaver som man vanligvis gjør når vi øver til norskprøve eller en annen eksamen. Jeg likte at jeg måtte bruke min fantasi, og det var ikke stikkord om hva dere forventet fra oss, det ga mer frihet

HJEM - Norsk for innvandrere

 1. Her kan du ta eksempeloppgaver i samfunnskunnskap for norske innvandrere. Statsborgerskapsprøven. Oppgavene i samfunnskunnskapsprøven vil ha annet innhold
 2. Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî
 3. Norsk som andrespråk. 1. CALST - Listen and speak. 2. Grammatikk og språkbru
 4. Praktisk norsk 1. Øvingsbok i norsk for A1 og A2. Praktisk norsk 2. Øvingsbok i grammatikk for A2 og B1. Praktisk norsk 1. Øvingsbok i norsk for voksne innvandrere

Norsk på 123 - oppgaver (2017): Kapitle

 1. Norske byer. Norske byer - 10 stk; Norske byer - 25 stk; Norske byer - Alle; Norske byer - Lett - 10 stk; Norske byer - Lett - 20 stk; Norske byer - Lett - 50 stk; Norges fylker; Norges gamle fylker; Stater i USA; Stater i USA - Hovedsteder; Amerika; Amerikas hovedsteder; Asia og Oseania; Asias og Oseanias hovedsteder.
 2. Norsk uttale kan være en utfordring for innvandrere som kommer til Norge. Målet er ikke at deltakerne skal oppnå en perfekt norsk uttale, men kunne snakke en forståelig norsk. Det som er viktig å konsentrere seg om er ikke nødvendigvis enkeltlyder i språket, men «den norske setningsmelodien»
 3. Dette nettstedet er et supplement til boka Praktisk norsk 2. Øvingsbok i grammatikk for voksne innvandrere. Dette er et gratis nettsted. Det er bygd opp på samme måte som boka, med 19 kapitler. Boka inneholder en rekke oppgaver innen hvert emne, og oppgavene her på nettstedet er ment som et tillegg til boka
 4. HEI! B1 er et læreverk i norsk som andrespråk for voksne innvandrere. I HEI! B1 får deltakerne mulighet til å jobbe med tema som er samfunnsaktuelle og angår alle voksne som bor i Norge. De får øve seg på å utrykke egne meninger, delta i samtaler og diskusjoner, og de får jobbe med oppgaver som fremmer språklæring og legger til rette for refleksjon
 5. Grammatikk - nivå 1 Grammatikk for nybegynnere. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 2 Litt vanskeligere grammatikkoppgaver. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 3 Vanskelige grammatikkoppgaver

Oppgaver: - Sola voksenopplærin

Duolingo kan brukes til å lære norsk med engelsk som støttespråk. Programmet er lett å bruke på mobilen, for eksempel på bussen eller hvis du sitter og venter på noe. Alle leksjonene inneholder oppgaver innenfor lytte, snakke og å oversette tekst skriftlig. Deltakerne kan også kommunisere med hverandre og konkurrere om poeng Velg først nivå, deretter kan du velge hvilken kategori av oppgaver du vil jobbe med. Det er de samme kategoriene på nivå 1, 2 og 3. Trykk så på tallene for å komme til oppgavene. Når du har fylt ut en oppgave, trykker du på «Sjekk svaret». Hvis du trenger hjelp og tips, trykker du på «Hjelp»

Aschehoug Zeppelin 2 - Lesing, oppgaver mm. Aschehoug Zeppelin 3 - Lesing med oppgaver; Aschehoug Zeppelin 4 - Lesing, oppgaver m.m; Aschehoug Zeppelin 5-7 - Lesing, oppgaver mm. LESETRENING FOR VIDEREKOMNE. bokselskap.no - Les norske klassikere. Velg sjanger --> bok; LESETRENING (PRøVEPERIODE) lesemeister.no - Lesetrening for framtida Praktisk norsk 1 tar for seg vanlige, dagligdagse uttrykk og strukturer. De blir stadig gjentatt i ulike typer oppgaver. Boka inneholder en rekke oppgaver innen hvert emne. Oppgavene her på nettstedet er ment som et tillegg til boka. Du kan få mer informasjon om Praktisk norsk 1 ved å trykke på lenken under Norsk nå! er et komplett nybegynnerverk i norsk for voksne innvandrere og dekker nivå A1 og A2. Verket passer for spor 2 med langsom til middels progresjon. Norsk nå! har rik bildestøtte og legger opp til mye muntlig aktivitet.Norsk nå! omfatter mange og varierte oppgaver og et rikt differensieringsmateriell som passer til opplæring i sammensatte klasser Norske folkeeventyr med oppgaver. Last ned eventyr med oppgaver. Ordklasser. Diverse oppgaver med substantiv, verb og adjektiv. Moro med verb, adjektiv og skapninger. Prøve om ordklasser. Plukkfisk. Plukkfisk på engelsk. Rollespill til anti-mobbearbeid (Olweus) Setningsanalyse. Sketsjer

Grammar exercises Norwegian. Interaktive grammatikkoppgaver for internasjonale studenter Bokmål Interaktive grammatikkoppgåver for internasjonale studentar Nynors Med tusen ord er et læreverk i norsk for voksne innvandrere. Verket er tilpasset spor 3 i Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 2005, og dekker nivå A1 til B1. Med tusen ord bygger på kommunikative metoder med fokus på muntlig trening, et voksent vokabular og en rask progresjon Tidligere var jeg inne på at innvandrere til Norge naturlig nok har få erfaringer med med tekstene innenfor den norske tekstkulturen, så dersom de skal kunne bruke slike tekster som modell for sin egen skriving, er det nødvendig at de møter slike tekster i undervisningen og at det rettes eksplisitt oppmerksomhet mot blant annet hvordan disse tekstene er bygd opp. Det kan være utfordrende.

Skriveuke - Norsk for innvandrere

Læreverket dekker nivå B2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) og leder fram til Norskprøven B1-B2 eller Test i norsk høyere nivå (Bergenstesten). I nettressursen til Klart det! finner du flere oppgaver som ligger gratis og åpent for alle Hva er Praktisk norsk 2? Praktisk norsk 2 er en øvingsbok i norsk grammatikk med enkle forklaringer. Boka gir en systematisk oversikt over grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre. I tillegg til enkle grammatiske forklaringer inneholder Praktisk norsk 2 mange eksempler og oppgaver knyttet til forklaringene. Boka egner seg som en første innføring i grammatikk eller for å. Hei! B1 er et læreverk i norsk som andrespråk for voksne innvandrere. Hei! B1 tilfredsstiller kravene i læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå B1. Læreverk for norsk 2, passer for voksne og ungdommer Hør også på lydsamlingene og øv på riktig uttale. Lytteoppgavene under Vedlegg gir deg øvelse i å forstå muntlig norsk. Lydfiler ligger i Norsk på 1-2-3 Lyd (Audio). Chapter 1 Nice to meet you Here you will find additional tasks for chapter 1 of Norsk på 1-2-3 (pp 9-20)

Eksempeloppgaver i samfunnskunnskap for voksne innvandrere

I På vei Digital finner du interaktive oppgaver, innlest lyd og mye annet inspirerende innhold til læreverket På vei.. På vei er et begynnerverk i norsk for voksne, nivå A1 og A2. Se demofilm under. > Regler for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Fra 1. september 2005 blei reglene for opplæring i norsk og samfunnskunnskap tatt inn i introduksjonsloven. Denne delen av lovverket regulerer og beskriver rett og plikt, eller bare plikt, til opplæring i norsk med samfunnskunnskap for enkelte grupper voksne innvandrere

Norsk - skolekassa.n

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, kompetansenorge.no. Statsministeren er regjeringens leder. De andre i regjeringen kalles ministre eller statsråder. Statsrådene har ansvar for ulike oppgaver i samfunnet. For eksempel har kunnskapsministeren ansvar for skolene i Norge KOMMER INNEN 1. DESEMBER: NorskPluss A1 og A2 er et nettbasert læremiddel i norsk for voksne innvandrere.Det passer i ordinære klasser, kombiklasser og fjernundervisning.Den reviderte versjonen av NorskPluss Ungdom tilbys fram til det er klart. Prøv ny versjon Innholdsoversikt. Interaktivt arbeid på net Opplæring for innvandrere; Opplæring for innvandrere. Som innvandrer kan du ha krav på og rett til språk- og spesialundervisning. Arbeidsinnvandrere fra EU/EØS må ha 300 timer med opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få permanent oppholdstillatelse prosjekt «nettbasert opplÆring i norsk for voksne innvandrere» tilflyttingskonferanse, bodØ 2016 karrieresenteret ofoten marina paulse Ny app gjør det enklere for innvandrere å lære norsk. 77 morsmål og seks norske dialekter. Appen har norske språkøvelser spesialtilpasset folk på deres eget morsmål. NTNU. Randi Lillealtern frilansjournalist. onsdag 07. februar 2018 - 05:00 - Yes

Moava.org : N

Voksenopplæring for innvandrere. Historie. Norge har ikke alltid vært et demokrati. På Stortinget sitter 169 kvinner og menn valgt av folket. Her kan du lære hvilke oppgaver de har. Slik blir en lov til. Lurer du på hvordan lovene lages? I denne tegneserien kan du lære om hvordan en lov blir til, fra start til slutt Norske bokstaver og uttale. Oppgaver: U. U eller O. Vokaler. Norsk har flere vokaler i språket enn mange andre språk. Lydene æ, ø og å er fremmede for de aller fleste innvandrere. I tillegg kan det være vanskelig å skille mellom i og y, og mellom o og u. Vokaler er lyder med lang lyd - vi kan synge dem Oppgaver til læreboka Norsk nå!. Norsk på 1-2-3! Oppgaver til læreboka Norsk på 1-2-3! Mot målet : Oppgaver til læreboka Mot målet (her må du ha læreverk for arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere. Norges historie: Hvert kapittel har forskjellige interaktive oppgaver, repetisjonsspørsmål med fasit og lenker til. Innvandrere mellom 16 og 67 år har rett og plikt til 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom de har en oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse; Familiegjenforente med disse og familiegjenforente til norske og nordiske borger

Norsk rettskrivningsordbok, for eksempel Bokmålsordboka. Bokmålsordboka har ofte gode forklaringer og eksempler på hvordan et ord brukes. Glosebok og/eller notatbok (til å notere nye ord og andre ting du tenker er viktig å huske) Kladdeark - kan være nyttig for enkelte oppgaver. Om oppgaven Velkommen til nettstedet til Praktisk norsk 1. Her finner du fasit til oppgaver i boka, interaktive oppgaver og lytteoppgaver. I tillegg har vi en rekke lytteøvelser som gir deg god og realistisk trening i forkant av norskprøvene Jeg har også et mye større kurs, og det kan du ta etter dette kurset hvis du vil bli supergod i norsk grammatikk.. Kurset går over flere uker, og det er et komplett kurs i norsk grammatikk.Kurset inkluderer både videoer, oppgaver og PDF-er du kan laste ned, og du får også masse hjelp og støtte fra meg i tillegg.. Det er ikke gratis, men du får utrolig mye for pengene Norsk grammatikk kort forklart Grammatikk forklaringer som kan skrives ut. Laget av Kjell Heggvold Ullestad ved NTNU. Oppgaver fra Møller kompetansesenter Øvingsmateriale laget spesielt for døve barn på mellomtrinnet i grunnskolen. Kan brukes til elever med læringsvansker, elever med norsk som andrespråk, osv. Velg fag i rammen til venstre God i norsk er et begynnerverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på sakte og rask spor 2, og spor 3.Læreverket har som mål å gjøre språkinnlæringen strukturert og overkommelig. Med tydelig progresjon og eksplisitte forklaringer i hvert kapittel, vil læreverket bygge opp språkforståelsen gradvis

Praktisk Norsk

læreplanen kompetansemål skriftlig skjema muntlig egenvurdering. Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn Norskkurs for voksne innvandrere. Slik søker du norskkurs. Kjøpe norskkurs? Norskkurs for ungdom. Søke fritak fra plikten til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap. FAQ - vanlige spørsmål om norskkurs. Lover og regler om norsk og samfunnskunnskap. Introduksjonsprogram. Samfunnskunnskap. 50 timers kurs i samfunnskunnskap på et språk du. fÅ et gratis videokurs i norsk grammatikk! Skriv inn NAVN og E-POST her, så får du første leksjon om ett minutt! Du vil få 7 gratis videoleksjoner + bonuser + nyhetsbrev på e-post

Hvis du skal søke om norsk statsborgerskap, og er mellom 18 og 67 år, må du ha bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller «statsborgerprøven» Innvandrere mellom 18 og 67 år som har fått innvilget en oppholdstillatelse som nevnt i § 27 har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Retten og plikten til opplæring inntrer når oppholdstillatelsen innvilges, eller ved ankomst til Norge for personer som har fått innvilget oppholdstillatelsen før innreise

Norsk - Gruble.ne

Norsktrening - Kompetanse Norg

Read Book Norsk Grammatikk Oppgaver- Mer norsk - Her bor vi - Cappelen damm - På vei - Stein på stein-Norsk grammatikk-oppgaver Cappelen damm - Alfabetisering - cappelen damm-Norsk nå - Her på berget-Jobb i sikte - Håndbok i gra mmatikk-Samfunnskunnskap.no NY! Bli supergod i norsk grammatikk - Norsk for innvandrere Of på norsk 94 Page 7/2 Dette nettstedet inneholder oppgaver og innhold som supplerer På vei Tekstbok og På vei Arbeidsbok. Dette er et gratis nettsted. Velg kapittel til venstre. Lykke til

Norsk naa arbeidsbok A2 utdrag by Fagbokforlaget - Issuu

Praktisk norsk 2 (bokmål) - norsk og samfunnskunnskap for

Praktisk norsk 1. Øvingsbok i norsk for vaksne innvandrarar. Dette er ein gratis nettstad, bygd opp på same måten som boka, med 12 kapittel. Du kan gå til bokmålsversjonen ved å trykkje på ikonet øvst til høgre. Praktisk norsk 1 tek for seg vanlege, daglegdagse uttrykk og strukturar Innlegg om Oppgaver skrevet av TEN. Parverb er to verb som ligner på hverandre. Det ene har aktiv/kausativ betydning og det andre passiv betydning (f.eks. legge - ligge) ringstiltak er rettet mot at innvandrere skal kunne norsk og være økonomisk selvhjulpne.7 Mens islam/muslimer som vi har sett, hadde 77 000 treff i 2009, var det til sammenlikning 2225 oppslag om norskopplæring for innvandrere. Norske avis-lesere, radiolyttere og TV-tittere ble altså i 2009 presentert for 35 ganger så mange medieoppsla

Hei! B1 Cappelen Damm Undervisnin

Opplæring i norsk. Asylsøkere i mottak som omfattes av målgruppen i introduksjonsloven § 20a har plikt til å delta i 175 timer opplæring i norsk. Opplæringen skal følge læreplan i norsk og samfunnskunnskap, jf. forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere I dag utgjør innvandrere 15,6 prosent av den totale befolkningen, ifølge Statistisk sentralbyrå. Forskerne mener dagens innvandrere møter et ganske annet Norge enn de som flyttet til landet noen tiår tilbake. - Nå bor det flere med en annen bakgrunn her, og det har nok blitt lettere å bli godtatt som norsk Kommunen skal gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom du er utlending mellom 16 og 67 år og har opphaldsløyve som gir grunnlag for permanent opphald. Ordninga skal gi deg moglegheit til å delta i arbeidslivet Det er også foreslått å innføre krav om formell kompetanse i norsk som andrespråk for lærere som underviser etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette studiet treffer kompetansebehovene ved å tilby videreutdanning som utvikler studentenes forutsetninger for å drive opplæring for voksne som ikke har norsk som førstespråk Bli supergod i norsk grammatikk - Norsk for innvandrere Den 26. oktober, 2020 26. oktober, 2020 av TEN på Grammatikk, Oppgaver, Vokabular Legg igjen en kommentar Parverb er to verb som ligner på hverandre

Jeg kan lesebok A1 (Nivå A1, Spor 1, Norsk ogNorsk som andrespråk | Cappelen Damm UndervisningServitør | Norsk som andrespråk | Cappelen Damm Undervisning

Norsk Grammatikk Oppgaver Bli supergod i norsk grammatikk - Norsk for innvandrere Cecilie Lønn - Norsk for deg! grammatikk.com - Norsk grammatikk kort forklart Tekst og oppgaver til mange dagligdagse emner. Kunnskap.no. Lær norsk ved å se, lytte, lese og Page 1/ Jeg er leselærer. Siden jeg underviser etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, er jeg selvfølgelig også norsklærer. Det tok noen år som lærer før jeg ble bevisst på at jeg også var leselærer. Jeg skal forklare hva jeg mener med det. På spor 3 undervises det hovedsakelig i norsk språk

Kursene i Norsk for utlendinger består av trinndelte kurs fra trinn 1 til trinn 4 samt kortkurs (tilsvarer den første halvdelen av trinn 1). I tillegg tilbys noen nettbaserte kurs på trinn 1 og trinn 2 samt kortkurs. Les mer om kursene. Kursene starter i januar (vårsemesteret) og i august (høstsemesteret) Grunnleggende norsk (NOR07-02) Gjelder fra: 1.8.2020 Gjeldende UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR7-01) Gjelder fra: 1.8.2007 Gjelder til: 31.7.202 Alle innvandrere kan Det betyr at du skal gå opp til prøven rett etter avsluttet norskopplæring, Den muntlige prøven består av individuelle oppgaver. Norsk for innvandrere gjør norsk grammatikk morsomt å lære og lett å forstå! Prøv våre kurs du også Velkommen til norskopplæring på Follo Kvalifiseringssenter Read Book Norsk Grammatikk Oppgaver mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 3 Vanskelige grammatikkoppgaver. grammatikk.com - Norsk grammatikk kort forklart Tekst og oppgaver til mange dagligdagse emner. Kunnskap.no. Lær norsk ved å se, lytte, lese og gjøre oppgaver. Norsk start. Oppgaver på tre nivåer for deg som.

UiB har en liten kvote for flyktninger og innvandrere med permanent oppholdstillatelse og som har en utdanningsbakgrunn som gir generell studiekompetanse i Norge med unntak av språkkrav i norsk og engelsk. Søkere med akademisk utdanning vil bli prioritert Dette minikurset om 17. mai er tenkt brukt i undervisningen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Vi ser for oss at kurset vises på vegg ved hjelp av projektor eller interaktiv tavle. Vi vet at nasjonaldagen feires på ulike måter, og vi har bare tatt for oss noen sider som kan invitere til videre samtaler Oppgaver Bidra til utvikling av et helhetlig etablerertilbud til innvandrere formidlet via landets etablererveilednings- og innovasjonsmiljøer. Fokusere på kunnskapssamling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling og skal tilby tjenester som sikter til felles løft innenfor fagområde flerkulturell entreprenørskap Possessive pronomener - Norsk grammatikk kort forklart Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî.

 • Schottland wappen.
 • Vannbåren varme system.
 • Stirnlappenbasilisk verhalten.
 • Kjøpe chili på nett.
 • Turanide rasse.
 • Minestrone oppskrift.
 • Www.trauer wn.
 • Fargo movie based on a true story.
 • Er sjokolade sunt.
 • Wohnung nauen.
 • Temperert sone nord.
 • 5 zimmer wohnung karlsruhe kaufen.
 • Brasilien wirtschaft 2017.
 • Kjente tyske musikere.
 • Rathaus hirschberg öffnungszeiten.
 • Wetter neustadt an der weinstraße 10 tage.
 • Axkid wolmax prisjakt.
 • Dav mitgliedschaft leistungen.
 • Pokémon go shiny magikarp.
 • Ostsee zeitung bad doberan traueranzeigen.
 • Monty python medlemmer.
 • St olavs hospital kvinne barn senteret.
 • What is alibaba.
 • Pickup platespiller.
 • Beck djävulens advokat.
 • Visual basic excel.
 • Ericsson ga628.
 • Blod blemmer på huden.
 • Ausmalbilder frühling.
 • Clubs bochum bermudadreieck.
 • 1 roms leilighet definisjon.
 • Bjørklund stovner.
 • Softgun awp.
 • F(f^ 1(b)) teilmenge b.
 • Coop tunfisk i vann.
 • Standard størrelse vindu.
 • Hva kan nav sjekke.
 • Stundenplan tu bs umwelt.
 • Hånd mund og fotsyke gravid.
 • Tater norsk ordbok.
 • Alte weißkohlsorten.