Home

Forsøksrapport eksempel

Hvordan skrive en forsøksrapport - Studieweb

Hvordan skrive en forsøksrapport? Etter at du har gjort et forsøk i biologi eller naturfag, skal du skrive en rapport.. En forsøksrapport skal inneholde alt det nødvendige slik at en person kan forstå forsøket og gjenskape forsøket ut ifra rapporten din Eksempel på et bilde som viser deler av framgangsmåten: «Det tynne hudlaget på en rødløk ble dratt av ved hjelp av en pinsett.» Cc Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår

En forsøksrapport skal inneholde det som er nødvendig for at leseren skal kunne gjenskape forsøket. I denne rapportmalen kan du aktivere punkt for punkt i en kort eksempel-rapport. Når du peker på innholdslista i rapporten, kan du lese en forklaring på hva hvert avsnitt i rapporten skal inneholde Forsøksrapport. LK06. Vis kompetansemål. Relaterte artikler. Forsøksrapport. Å skrive rapport er en viktig del naturvitenskapen. Her får du veiledning i å skrive rapport etter gjennomført forsøk. Sist oppdatert. 17.06.2019. Tekst: Amendor AS (CC BY-SA) Retningslinjer.

Et eksempel på en øktplan i innebandy. Bokmål. Egentrening i utholdenhet. Egentreningsopplegg i utholdenhet. Bokmål. Egentreningsrapport. Rapport fra en treningsøkt. Forsøksrapport i kjemi om kobbersulfid. Karakter: 5+ (VG2) Bokmål. Å. fikk plutselig behov for en enkel forsøksrapport og smalt sammen denne. bruk den om du kan eller la være. husk uansett å gjøre naturfag praktisk for kidsa - både mer lærerikt og mer spennende! for å lagre / printe ut, trykk på bildet, lagre det som et bilde og skriv ut i så mange eksemplarer du måtte ønske

Naturfag Påbygg - Rapportskriving - NDL

Hvordan skrive en forsøksrapport; Diskusjon om global oppvarming; Hva skal fremtidens energikilder være? Fotosyntesen Hva er bioteknologi? Biologi. Transport i rot av planter; Organsystemer hos ulike dyregrupper; Samfunn. Forskjellen mellom republikk og monarki; Hva er demokrati; FNs sikkerhetsråd; FN som fredsmegler; Hva er normer. Angivelse av sted (for eksempel Oslo eller Fagerborg skole) En passende illustrasjon (gjerne bilder eller tegninger) Forsiden skal ikke ha sidetall; Innholdsfortegnelse. Lag gjerne innholdsfortegnelsen til slutt. Her skal du vise hvor leseren kan finne forskjellig informasjon i teksten din Bla gjennom eksempler på ulike rapporter i kjemi og hent inspirasjon til hvordan du kan skrive din egen. Ta utgangspunkt i eksemplene og finn en kjemi rapport du kan bruke som mal. Lær deg å skrive en god rapport i kjemi! Kjemi. 4.1 Bestemmelse av krystallvann i et salt | Rapport For eksempel: Det ble satt på 5 µl fra hver restriksjonsenzymløsning i hver brønn på agarosegelen. Gelen ble kjørt i 30 min ved 60 volt, resultatet av DNA-separasjon sees i figur 1. Resultater skal presenteres på en oversiktlig måte. Tabeller og figurer skal representere hovedfunnene i forsøket Forsøksrapport i kjemi om kobbersulfid. Karakter: 5+ (VG2) Bokmål Rapport. Å finne svingningstiden for en pendel. Naturfagsrapport fra elevøvelse 9.1 Å finne svingningstiden for en pendel. Bokmål Rapport. Å kunne påvise protein. Forsøket gikk ut på å.

Et eksempel på en velskreven essay om motepress i dagens samfunn. Bearbeidet etter kommentar fra lærer Mal for rapportskriving i naturfag Her følger en beskrivelse for hvordan du skal føre rapporter i naturfag. Noen ganger kan det være forhold som gjør at du må tilpasse rapporten, men prøv å følg oppsettet så langt det lar seg gjøre Det å kunne et fag er å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig på fagets premisser. I filmen «Rapportskriving i Naturfag» møter vi 8. trinn ved Vikhammer ungdomsskole som skal lære å skrive rapport i naturfag Å uttrykke seg skriftlig er en grunnleggende ferdighet som må utvikles i alle fag. Skriving er et viktig redskap for læring, samtidig som skriving blir brukt for å synliggjøre kunnskap

Dette er Studienetts eksempel på en kjemirapport om Alkalinitet i vann, i faget Kjemi 2. Hensikten med forsøket var å sammenligne alkaliniteten i forskjellige vannprøver ved hjelp av syre-base-titrering. Rapporten er et godt eksempel på hvordan man kan skrive en bra strukturert forsøksrapport i kjemi,. 3. - Når vi skulle sjekke ut denne hypotesen tok vi frem et avlangt lodd som vi hang i snoren. Lengden på tråden var 0,20 meter. Vi fant ut om dette var riktig eller ikke ved å bruke svaret i hypotesen ovenfor hvor lengden var den samme og loddet var kortere jeg har i oppgave til torsdag å skrive en raport om noen oppgaver jeg har gjort på skolen, men så er problemet at jeg er usikker på hvordan jeg skriver en raport jeg burde sikkert hvert flau over å ikke kunne dette men en gang må man jo lære de Bruk eksempler fra de vedlagte tekstene «I en eventuel digtsamling», «Orkan», «Jeg ser», «Byen», «Jeg'et», «Salme», . Hvilke tanker gir disse tekstene deg i dag? Nynorsk. Sikhismen og sikher i Norge. Sikher i diaspora. Bokmål. Siste Dans med Zidane Han er verdens. Her kan du bla gjennom eksempler på ulike rapporter og få hjelp til akkurat det du lurer på. Velg et eksempel med et godt oppsett og bruk det som mal for din rapport. La deg inspirere til å skrive gode rapporter i naturfag

Naturfag Påbygg - Rapportmal - NDL

Oppsett av en lab-rapport i organisk kjemi laboratoriekurs Rapportenskalgenereltinneholdedisseelementeneigittrekkefølge: 1. Overskrift 2. Formål. Hei, jeg har skrevet en rapport i naturfag. Har dermed kommet til den delen der jeg skal skrive feilkilder, vet nå ikker hva det er:/ Forklaring som står på arket: Feilkilder: dere skal altid vurdere om det er feilkilder knyttet til det dere har gjort og hva disse feilkildene kan være! her viser. 4. Stabilitet i bevegelse; for eksempel sentrifugalkraft. Hvis papirhelikopteret har rotorer (helikoptervinger, se figur 2) økes effekten av sentrifugalkraften og energien som egentlig ble brukt til å trekke helikopteret ned blir omformet til sentrifugalkraft som trekker helikopteret ut fra sin egen akse

Økologi er vitenskapen om organismers forhold til miljøet. Alle organismer lever i miljøer hvor de påvirkes av levende (biotiske) og ikke-levende (abiotiske) faktorer. Abiotiske faktorer kan for eksempel være temperatur eller nedbør. Biotiske faktorer kan for eksempel være planter og dyr som fungerer som konkurrenter, mat eller predatorer, men også ting som har vært levende, som døde. Eksempel: Enzymatisk analyse av blodsukker, er en bedre tittel enn: Blodsukkeranalyse. En effektiv måte å konstruere en tittel på er å begynne med et signifikant ord eller uttrykk, og så følge opp med en beskrivende setning som dekker rapportens tema: Eksempel: Simultaneous adaption: A new technique for the study of metabolic pathways Forsøk: Ekstrahere DNA fra jordbær Introduksjon: DNA er en forkortelse for deoksyribonukleinsyre. DNA finner vi i cellekjernen, og er arvestoffet som har to grunnleggende funksjoner: 1. Det bestemmer cellens egenskaper ved at det dirigerer oppbygningen av alle proteiner. 2. Det overfører disse egenskapen som arveanlegg til cellens avkom når cellen deler seg. DNA ser ut Fortsett å lese. I samfunnsvitenskap brukes indikatorer for å angi eller beskrive forhold som er for kompliserte eller for kostbare å måle direkte. Innenfor andre fagområder, som for eksempel teknikk og kjemi, er betydningen av begrepet indikator annerledes, se indikator - teknikk og indikator - kjemi. Når kompliserte forhold forenkles ved hjelp av en indikator i en samfunnsvitenskapelig studie, skal. ableT 1: Eksempel på tabell. Legg merke til at tabellteksten hører hjemme over tabellen, mens gurtekst kommer under guren. Strøm I(mA) Spenning U (V) 5.2 0.3 10.8 0.7 Figure 2: Eksempel på gur som har fylt hele skjermen i Matlab da den ble lagret, og som derfor blir veldig anskvelig å lese i rapporten

Rapporten er et godt eksempel på hvordan en god forsøksrapport i kjemi skal oppbygges, og hvordan strukturen i rapporten burde være. I tillegg inneholder rapporten en grunnleggende teoridel om bufferkapasitet og syre-base-titrering, og viser hvordan man kan beregne bufferkapasiteten til en buffer Forsøksrapport i Kjemi fra forsøk med fellingsreaksjoner Aqua, kjemi 1. Hensikten med dette forsøket er å undersøke om vi får felling eller ikke ved å blande sammen forskjellige oppløste salter i vann. Der vi får felling, skal vi bruke reglene fra læreboka til å bestemme hvilke stoff som skal felles ut

Mål for en eller flere timer i perioden I forkant av begge forsøkene skal elevene ut fra en liste med forhåndsskrevne utfall, velge hvilke av disse som vil være tilfelle etter at forsøket er avsluttet. Elevene skal etter begge forsøkene fylle ut en mal som skal fungere som forsøksrapport. Eksempel på skjemaer de skal forholde seg til Forsøksrapport-alkoholer. Førsøk 20.01.17. Formålet med dette forsøket var å undersøke alkoholer å prøve å gjenkjenne og se forskjellen på de ulike alkoholene vi har. Har man for eksempel stoffet etanol så vil det si at stoffet er bestående av to karbonatomer,. Sitter her og skal lage en nat. fag rapport, men har ikke en mal å gå etter. Sliter litt med å begyne fordi jeg skal skrive om et forsøk hvor vi bygde hydrokarbomen med et byggesett = 0 hypotese, iallefall ikke en jeg kan finne på. Hvis noen hadde giddi å slengt opp en punktvis forklaring til hva..

Sammenligning av Sparta, Aten og Romerriket

Framstilling av ester. Hensikten med dette forsøket var: - å vise hvordan vi kan lage en ester- å vise hvordan en katalysator fungererTeori: Estere er en kjemisk forbindelse som oppstår når en organisk syre reagerer med en alkohol under avspalting av vann Indikator er en kjemisk forbindelse som brukes til å påvise at andre forbindelser er til stede. Vanligvis er det et stoff som skifter farge når det kommer i kontakt med en bestemt type stoff eller ett bestemt stoff. Et eksempel er at jod utvikler en kraftig blåfarge når det kommer i kontakt med stivelse. Stivelse kan derfor brukes som indikator for jod

Ha konditorfarge i flasken - for eksempel blå og rød, slik at det ligner på tannkrem. Til slutt heller du den oppløste gjæren opp i flasken. OBS! Brintoverilte kan ætse, og du bør derfor benytte gummihandsker og beskyttelsesbriller. Skyl med rigeligt vand, hvis du får noget på huden Et eksempel på prosentvis økning kan være at verdien av en antikklokke øker med 20 %. Vi ønsker å beregne startverdien. Det vil være en økning på 20 % tatt fra en referanseverdi. Dersom startverdien er 1500 kr, vil antikklokkens sluttverdi bli 1800 kr. Et eksempel på prosentvis nedgang kan være at verdifallet på en bil er 5 % og tre mindre felt. Detaljer om PE-skummet er ikke kjent, for eksempel type, kvalitet, tykkelse. Det kan se ut som montering av PE-skummet er en blanding av styrt profil og montering på knøl med overvekt av styrt profil. Dette stemmer også med opplysninger fra lokalkjente. Det er seks partier med platehvelv Aktuelle kompetansemål i læreplanen Læreplan i naturfag. Etter 10. årstrinn Kropp og helse beskrive nervesystemet og hormonsystemet og forklare hvordan de styrer prosesser i kroppe

Går på GK på almennfag, og må vite mest mulig om hvordan en rapport skal skrives, hvordan den ser ut, hva den må inneholde, osv. Syns ikke det står nok i boka For eksempel kan læreren la elever på 10. trinn beskrive hva fotosyntese er for 8. trinns elever, og la elevene på 8. trinn kommentere det de ikke forstår. Dette har vist seg fruktbart for begge parter. Uansett hvem elevene skriver rapport til, er hensikten at elevene skal lære stoffet bedre ved å bearbeide stoffet gjennom en rapport Oksygen (fra gresk ὀξύς, oxys, «syre», bokstavelig «skarp», fra smaken av syrer, og -γενής, -genēs, «produsent», bokstavelig «opphav»), eldre betegnelse surstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol O og atomnummer 8. Målt i masse, er oksygen det grunnstoffet som man finner tredje mest av i universet, etter hydrogen og helium mal som skal fungere som forsøksrapport. Vi avslutter med en felles gjennomgang av våre resultater og hva vi kom fram til. Sluttkonklusjonen skal vi komme frem til i fellesskap. Eksempel på skjemaer de skal forholde seg til. - Snøsmelting (hva tror du kommer til å skje). - Vann til is (hva tror du kommer til å skje). - Snøsmelting (rapport) Elevene må bruke skriving både til å utvikle kunnskap i fagene, det vi kan kalle å skrive for å lære, og de må kommunisere kunnskapen sin til andre, altså å lære å skrive. På denne siden viser vi eksempler på språkbasert opplæring som har som mål å utvikle elevenes kunnskap i naturfag og matematikk. Les mer om skriving i.

Rapport - Daria.n

 1. For eksempel glukose eller fruktsukker. Disakkarider er når molekylene er satt sammen av to monosakkaridmolekyler. Rørsukker er et disakkarid satt sammen av fruktsukker og glukose. Di betyr to. Polysakkarider er en sukkerpolymer som betsår av mange monosakkarider. Forsøksrapport-Amanda. February 2, 2017 inahblogg Leave a comment
 2. Diskusjonsfase I: Skrive individuelt fra øvelsen (for eksempel journal) Diskusjonsfase II: Dele og sammenligne tolkning av data i små grupper. Diskusjonsfase III: Sammenligne egne hypoteser og oppfatninger med lærebøker og andre kilder. Diskusjonsfase IV: Individuell refleksjon og skriving (skrive forsøksrapport eller en tekst i.
 3. Framstilling og påvisning av hydrogen . Hensikten med forsøket var å vise hvordan man kan framstille hydrogengass og påvise at det er hydrogengass som er blitt dannet.. Teori: Hydrogen har navn etter det greske ordet for vann - hydro - fordi det dannes vann når hydrogen brenner med tilgang til oksygen
 4. Oksygen er et grunnstoff som ved romtemperatur er en fargeløs og luktfri gass. Det ble tidligere kalt surstoff på norsk.Oksygen er det første grunnstoffet i gruppe 16 i periodesystemet. Atomsymbolet er O og atomnummeret er 8.Oksygenmolekylet har kjemisk formel O2. I tørr luft utgjør oksygen 21 % av volumet.Det er 3 stabile isotoper av oksygen: 16O (99,756 %), 17O (0,039 %) og 18O (0,205 %)
 5. mening er grensen flytende. Det er mest en definisjonssak hva en vil kalle det ene eller det andre når en er i grenseland
 6. Et eksempel er slyngplanter som fester seg på andre planter. Slyngplanten får en solid grein å vokse på, den kommer høyt opp, får lys, fuktighet og næring. Treet derimot har ingen nytte av slyngplanter. Et annet eksempel er fugler som bygger reder i trær, noe som gir fuglene stor nytte, men påvirker vanligvis trærne lite
 7. Noen dyr, slik som for eksempel haren, har øynene plassert på siden av hodet. Det gjør at de lett kan se til siden og til og med bakover uten å snu på hodet. Det er viktig for haren å kunne se i alle retninger for å kunne beskytte seg mot andre dyr som prøver å snike seg inn på dem

Eksempel på rapport til utplassering Oppgaven inneholder et eksempel på hvordan man skriver en rapport fra en utplassering i bedrift. Her rapporteres det om utplassering til bedriften Seawell Norge AS, på vgs yrkesfaglig. Eksempel på rapport til utplassering - Studienett.no Hvordan skrive raport fra utplassering? Logg inn for å følge dette forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. Biologi 1 Cellebiologi gjere greie for. En forsøksrapport skal inneholde alt det nødvendige slik at en person kan. Oppgaven inneholder et eksempel på hvordan man skriver en rapport fra en Læreren min kommenterte at jeg hadde noen skrive feil og Norsk. Norsk muntlig Det er for eksempel mange misoppfatninger både blant både barn og voksne om hva som skjer i en forbrenning. Noen vil si at et stoff bare brenner opp og blir borte. Viktig i denne sammenhengen er det at elevene lærer at noen av stoffene i det som brenner inngår i en kjemisk forbindelse med oksygen fra lufta (Hannisdal & Ringnes, 2011) For eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader. funksjon. hva noe gjør, eller hva det brukes til. meteoritt. objekt fra verdensrommet som har falt ned på jorda. mikrometer (µm) tusendels millimeter Det er 1 000 µm i én mm. mitokondrier. organeller som frigjør energi

Naturfag - Rapportmal - NDL

frk linn: en enkel forsøksrapport

hvordan skrive en forsøksrapport - Studieweb

Eksempel: dette her en strukturformel og som er en alkohol fordi den ender med OH. det er ingen dobbelt eller triplletbindinger og i tilleg til at det er en karbon som blir met- og ending med an fordi den har enkeltbindinger som blir metan og i tillegg hydroksyl type som man ser på OH som er en alkohol type som blir da metanol og da vil kjemiske formelen være ch3OH eksempler, fakta og illustrasjoner - tydeliggjør styrker og svakheter i egne og andres faglige resonnementer - bruker fagkunnskap om bærekraft for å vurdere argumenter i spørsmål som berører miljø 2:3 . Undersøker og vurderer - gjennomfører strukturert

SWH skiller seg fra tradisjonell forsøksrapport gjennom at elevene gjør skriveaktiviteter både før, under og etter praktisk arbeid. Dessuten legges det opp til at elevene skal diskutere og samarbeide om å bygge kunnskap. Mal for skriving omkring praktisk arbeid i naturfag for elever og lærere Lærerens mal. 1 eksempler på biologisk nedbryting og beskrive et kretsløp i naturen. osv. på riktig som vanskelig lar seg Eleven skal kunne x skrive en forsøksrapport etter kriterier. Y14002709/25 x revidere egne tekster etter tilbakemelding fra lærer og/eller elever. x Gi faglig begrunne forsøksrapport /m. 26.01.17 Forsøk Med Alkoholer. formål. å kunne gjenkjenne alkoholer ved lukt, farge, hvordan det ser ut, De dannes for eksempel når kontinentalplater kolliderer, slik at nytt fjell blir laget. Metamorfe bergarter har ofte stripete eller bølget mønster

Rapport - slik skriver du en god rapport Skole er digg

Eksempler på emne: Årstider, sol og måneformørkelser Planetene og solsystemet Sola, solstormene og nordlys Stjerner, fusjon Forsøksrapport Innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk Regning IKT Lesing Skriving Forsøk Forsøksrapport En slik OH-gruppe kalles også en hydroksylgruppe og er et eksempel p åen funksjonell gruppe. Formål: Vi hadde dette forsøket fordi vi skulle skrive en forsøksrapport, og for at vi skulle lære noe om dette og se hva som skjer når man tenner på alkohol When you create images for books, videos, articles, magazines, blogs, or any other medium, you can rest easy knowing your images have been hand-picked for specific needs

Eksempel på en opgaveformulering: 2 I bilag 2 kan du se, hvordan man laver en problemformulering. Vejledning i rapportskrivning - UC Holstebro Når I skriver rapporter i naturfag, gælder mange af de ting, I har lært i dansk i øvrigt. Hvordan skrive en forsøksrapport Etter at du har gjort et forsøk i biologi eller naturfag,. 01.mar.2019 - en inspirasjonsblogg om det å være lærer på 1.-7. trinn i osloskolen. mest om matematikk, vurdering og klasseledelse, og litt om alt annet

Kjemi rapport - Studienett

Forsøksrapport. Forsøk med alkoholer. Dato: 26.01.17; Formål: Vi hadde dette forsøket fordi vi skulle ha en forsøksrapport og at vi skulle lære noe om dette og skje hva som skjer når man tenner på alkohol. Utstyr: Når vi hadde forsøket var det viktig å beskytte oss mot alkoholen og flammen som kom bildet under er et eksempel der vi har klippet opp lamineringslomma i en tredel, og vi får plass til tre solceller på ei strimle. Forsøksrapport Det er vanlig at elevene skriver forsøksrapporter etter et forsøk/prosjekt som dette, men det er opp til læreren forsØksrapport: solcellebil Hensikt/mål: Hva var hensikten med forsøket? Teoridel: Her kan du skrive litt om solenergi, hvordan et solcellepanel fungerer, parallellkobling, seriekobling eller annen teori du føler er relevant til forsøket Hvordan skrive en forsøksrapport Etter at du har gjort et forsøk i biologi eller naturfag, skal du skrive en rapport . En forsøksrapport skal inneholde alt det nødvendige slik at en person kan forstå forsøket og gjenskape forsøket ut ifra rapporten din. [løst] Layout/template til geografi rapport - Eksperten. Velg blant eksempler på ulike rapporter i biologi. Velg et eksempel som passer og bruk det som mal for rapport i biologi. Eksemplene viser deg virkemidler og hvordan du kan skrive en rapport i biologi. Biologi. Øvelser i Biologi 1 | Årsrapport. Nettbok

Alkalinitet i vann | Rapport i Kjemi 2 - Studienett

gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap. Forsøksrapport og kort presentasjon om et grunnstoff. Underveisvurderinger NAT01 10. trinn; Læringsressurser Eksempler på oksider er nitrogenmonoksid (NO), nitrogendioksid (NO 2), lystgass (N 2O), karbondioksid (CO 2), silisiumdioksid (SiO 2), svoveldioksid (SO 2), SeO 2, og As 2O 3. Karbon danner sterk binding med andre karbonatomer, og andre grunnstoffer som oksygen, hydrogen og nitrogen

Video: naturfag.no: Logg- og rapportskrivin

Naturfagsrapporter - Daria

Eksempel på et essay - Studieweb

Finn et eksempel du kan bruke som mal for rapport, og lær deg hvordan du skriver en god rapport. La deg inspirere av eksemplene til å skrive en god rapport i geografi. La deg inspirere av eksemplene til å skrive en god rapport i geografi. Geografi rapport - Studienett.no Se hvordan du kan skrive en artikkel i geografi. La deg inspirere av god På bildet er det et eksempel: Først teller vi «C», i dette tilefellet er det 6 av de. Så det første navnet er heks. Deretter ser du etter den største bindingen, her er det dobbelbinding. Da er endingen en. Til slutt blir det heksen. For å finne den kjemiske formelen, må man telle C og H. her er det 6 C'r og 12 H'r forsøksrapport. Vurdere gjennomføring av eksperiment og hypoteselaging. Mangfold i naturen. betydningen av Kroppsøving: Ta med elevene ut eksempel rød fluesopp, kantarell, lys piggsopp, matbleksopp og fåresopp. Eleven skal kjenne til hva parasittsopper, årstidene og dag- og natt

Mal for rapporter naturfag - osterlie

Forsøksrapport Kapittel 6 - Olje og gass Uke 51-3 - undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder - forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til - Fortelle hvordan råolje og naturgass er blitt til, hvordan disse stoffene anvendes o Hvordan skrive en forsøksrapport Etter at du har gjort et forsøk i biologi eller naturfag, skal du skrive en rapport . Velg blant en rekke eksempler på ulike rapporter i geografi. Finn et eksempel du kan bruke som mal for rapport, og lær deg hvordan du skriver en god rapport For eksempel kan det ha noe med løsningene vi selv lagde. Noen kan ha hatt riktig mengde pulver i væsken sin, mens andre har hatt litt for mye eller lite. Temperaturen på vannet spiller også en stor rolle for utslaget på voltmeteret. Det er viktig å ha riktig temperatur for å få maks utbytte av Hei, sitter nå og skriver en forsøksrapport som involverer laserlys, optisk gitter, lysmaksimum og inteferens. Men jeg er noe forvirret. Vil si på forhånd at jeg ikke vet helt hva det er som forvirrer meg, så spørsmålene kan være noe humpete Årsplan for naturfag 10 klasse 2014 download report. Transcript Årsplan for naturfag 10 klasse 2014Årsplan for naturfag 10 klasse 201 Skriving som dokumenter elevenes arbeidsprosesser, for eksempel en rapport, en logg eller en multimediepresentasjon, er en viktig støtte for sluttvurdering i praktiske og estetiske fag. Gjennom denne formen for skriving kan eleven dokumentere kunnskapen sin og samtidig vise at de kan reflektere over og vurdere eget arbeid

 • Hva kan nav sjekke.
 • Priorin erfaring.
 • Boblejakke herre.
 • Fakta om kua for barn.
 • Oseania befolkning.
 • Lexware elster reparatur.
 • Squad builder fifa 18.
 • Kongens sløjd uro.
 • Kugjødselkompost.
 • Øl i riga.
 • Modal fabric.
 • Barnevern oslomet.
 • Tolkning blodprøver.
 • Pubertetsutvikling.
 • Hva er omvendt avgiftsplikt.
 • Forfattere under 2 verdenskrig.
 • Chinchilla beschäftigung.
 • Dark green matlab.
 • Kjøleboks jula.
 • Elbilforum noi.
 • 5. gardekompani.
 • Update ccleaner free download.
 • Kuppforsøk tyrkia 2016.
 • Vakuumpumpe gummi.
 • Mvv app streifenkarte.
 • Sternum på norsk.
 • Dark souls 3 leonhard not at firelink.
 • Ny biltema gjøvik.
 • Kim jo un.
 • Martin luther king jr dream speech.
 • Nrk radio hordaland.
 • Sportverein hilden.
 • Veranstaltungen bocholt.
 • Bilder salzburg.
 • Chervil.
 • Words starts with z.
 • Årsstudium psykologi snitt.
 • Horoscope scorpio.
 • Isbjørn svalbard antall.
 • Store o ringer.
 • Lærere på frakkagjerd ungdomsskole.