Home

Reguleringsplan sund kommune

Varsel om vedtatt reguleringsplan for Fv

 1. Varsel om vedtatt reguleringsplan for Fv. 717 Sund - Bradden. 10.09.2020 (sak 52/20) vedtok Indre Fosen kommunestyre reguleringsplan for Fv. 717 Sund - Bradden (planid.50542020003).. Formålet med planen er å legge til rette for ny fylkesveg mellom Sund og Bradden i Indre Fosen kommune
 2. reguleringsplan, Skogsskjenet, Sund kommune, Ulveseth/ Glistrup, Vacuri AS I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast oppstart av områderegulering for Skogsskjenet, gnr. 50, bnr. 5 og 11 m. fl., Sund kommune
 3. Sund kommune såg at det var behov for ein samla reguleringsplan for heile området under eitt, og fremja eit planforslag for området i 2002. I perioden 2002-2003 vart det gjennomført offentleg ettersyn av planen. I 2003-2005 gjennomførte kommunen dialogar med sentrale aktørar i saka, på privat og offentleg side
 4. Reguleringsplan for Sund . Flakstad kommunestyre egengodkjente i møte 12.12.2017 detaljreguleringsplan for Sund gnr 15 bnr 20-24 og gnr 15, bnr 45. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videreutvikling av dagens fiskeindustri og fremtidsrettet næringsvirksomhet

Sund kommune Ard arealpla

 1. Skriv til oss: Øygarden kommune Ternholmvegen 2, 5337 Rong. E-post postmottak@oygarden.kommune.no. Kommunenummer: 4626 Organisasjonsnummer: 922 530 89
 2. Reguleringsplan avveier ulike hensyn på et tilpasset detaljeringsnivå, avklarer eventuelle målkonflikter, klargjør arealer for utbygging og sikrer vern/bevaring. Den vedtas av kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan gir kommunen hjemmel til ekspropriasjon for å gjennomføre planen innen 10 år etter vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 16-2
 3. Finn reguleringsplan. Her kan du finne både gjeldende planer og planer under arbeid samt. eiendomskart og byggesaker. eByggWe
 4. I Sandnes kommune har vi cirka 1000 gjeldende reguleringsplaner. De aller fleste boligfelt og næringsareal inngår i en reguleringsplan. For å finne gjeldende planer kan du bruke kart- og innsynsløsningene Webplan eller eByggWeb. På Webplan finner du en oversikt over alle planene som finnes i kommunen
 5. g av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune, og er i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging
 6. Kommunekart gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder for hele Norg
 7. Allerede vedtatte reguleringsplaner finner du her: Napp havn 2014 - bestemmelser Napp havn 2014 - kart Vika Nusfjord 2009 - kart Vika Nusfjord 2009 - bestemmelser Ramberg gangvei 2009 Sund 1999 - kart Sund 1999 - bestemmelser Regulering Sund 21 2017 Reguleringsbestemmelser, Sund fiskevær (L)(44649) Detaljregulering-1-1000_A3 (33428)Kåkern Reguleringsbestemmelser - K.

Store deler av kommunen er allerede regulert. I kommunens kartløsning nedenfor på siden finnes det en oversikt over ferdige reguleringsplaner. For de deler av kommunen som ikke har reguleringsplan, er det kommuneplanens arealdel som gjelder. Se hva som gjelde I kartløsningen (Plankart) vår kan du finne hvilken reguleringsplan som gjelder din eiendom, samt alle gjeldende reguleringsplaner for Sel kommune. Under Høringer/kunngjøringer finner du informasjon om planer som er under arbeid

Sund kommune, Hordaland

 1. st éin gong kvar valperiode.Føremålet med den kommunale planstrategien er å prioritera kva planoppgåver kommunen bør starta opp eller vidareføra, for best å møta behova til kommunen
 2. - Reguleringsplan (detaljregulering) Koltjønngruva Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2/ 15-3 må fremmes for kommunen innen tre år fra kunngjøringsdato. Postet av Lillian Høisæther. Publisert 09. april 2019. Postadresse Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer
 3. Hvordan finne gjeldende reguleringsplan Lytt til teksten Innstillinger Det er to måter å finne vedtatt og gjeldende reguleringsplan for en eiendom/område på, enten via kartløsningen vår eller Planarkivet
 4. Reguleringsplan Fv. 717 Sund - Bradden, planid. 50542020003 - sluttbehandling Kommunedirektørens forslag til vedtak: 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar Indre Fosen kommune fremlagte reguleringsplan for Fv. 717 Sund - Bradden, planid. 50542020003. 2. Det foreligger ingen alternative utkast til planen. 3
 5. Dersom det foreligger en godkjent reguleringsplan for et areal, skal alle bygge- og anleggstiltak være i henhold til denne. Bergen kommune har tre kategorier av gjeldende reguleringsplaner: Områdereguleringsplan. Områdereguleringsplan utarbeides i henhold til pbl. § 12-2. Områdereguleringsplaner utarbeides som hovedregel av kommunen
 6. Her finner du informasjon om alle aktive reguleringsplaner i Nordre Follo kommune. Har du fått varsel om oppstart av planarbeid, kan du lese mer om det kommende planarbeidet her. Her finner du lenke til en oversikt over planer som er på høring eller til offentlig ettersyn
 7. post@froland.kommune.no Faktura Faktura til kommunen - EHF. Organisasjonsnummer 946 439 045 Bankkontonummer 2904 07 01700 Kommunenummer 4214. Personvernerklæring Informasjonskapsler Kontakt webredaksjonen Nettstedskar

Finn reguleringsplan. Planinnsyn inneholder vedtatte planer med oversikt over behandlingen inkludert dokumentene (saksfremlegg, bestemmelser, planbeskrivelse og lignende). På planinnsyn kan du også finne dokumenter knyttet til pågående planprosesser. Velg arealplantype på høyre side (klikk på karttegnet under +/-) og huk av for planforslag Besøksadresse Gjøvik kommune Kauffeldts plass 2815 Gjøvik. Postadresse Gjøvik kommune Postboks 630 2810 Gjøvi Kommunen forholder seg til gjeldende reguleringsplan og dispensasjonsvedtak ved behandling av søknader, Etter møtet sendte Sund kommune en epost der de skrev at de ville akseptere det Knappen Sjø hadde lagt frem i møtet, men avtalen som Knappen Sjø sendte tre dager senere ble ikke besvart Reguleringsplan Gjeldende reguleringsplaner Hva er en reguleringsplan - Her finner gjeldende reguleringsplaner - Historisk arkiv Jobb i kommunen - Politikk - Bystyret på nett-tv - Offentlig journal - Bevillinger - Eiendomsskatt - Næring. I Kristiansand har vi ca 1700 gjeldende reguleringsplaner. De aller fleste boligfelt inngår i en reguleringsplan. På kommunens kart kan du finne informasjon om hvilken reguleringsplan som gjelder for din eiendom.. Reguleringsplaner er et verktøy for å styre kommunens utvikling i ønsket retning og de gir rammer for bruk og utforming av arealer og bygninger i kommunen

En reguleringsplan er et juridisk dokument som sier deg hvordan et areal kan benyttes og eventuelt bebygges. Reguleringsplaner består av et plankart med tilhørende bestemmelser og en beskrivelse. For å finne ut hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen, gjør du følgende: Åpne kommunekartet for Lørenskog her PlanDialog er et verktøy hvor du kan se gjeldende reguleringsplaner, følge med på hva som skjer med reguleringsplaner i ditt nærområde og komme med høringsuttalelse. PlanDialog er et digitalt verktøy som viser kart, høringsuttalelser og en tidslinje for planprosessen

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092 Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen - postmottak@halden.kommune.n Når en reguleringsplan er vedtatt, blir dette kunngjort. Berørte parter har anledning til å klage på vedtaket. Behandlingstid. Behandlingstiden for en reguleringsplan avhenger av sakens kompleksitet og størrelse. Når det sendes inn et privat planforslag, har kommunen en frist på 12 uker på å førstegangsbehandle planforslaget Ikke reguleringsplan? Det er ikke alle arealer i Lillestrøm kommune som er dekket av reguleringsplaner. Der det ikke er reguleringsplaner, er det kommuneplanen som gjelder. I mange tilfeller er det krav om reguleringsplan før man kan gjennomføre større tiltak I uregulerte områder. Les mer om kommuneplan for Lillest røm. Kontakt. Må fylles u Frist for innspill: 16.11.2020. Mer informasjon: Type plan: Detaljregulering. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Asplan Viak, oppstart av arbeid med Avdelinga er open for publikum måndag, onsdag og fredag 08.00 - 15.30. Ta gjerne kontakt og gjer ein avtale før du kjem

Sund er en tidligere kommune i Hordaland fylke vest for Bergen.Kommunen besto i hovedsak av den sørlige delen av øya Sotra.Den grenset i nord til daværende Fjell kommune. Over fjorder i øst og i sør kommer man henholdsvis til Bergen og Austevoll kommuner.. I kommunen finnes følgende tettsteder/bygder: Skogsvåg, Klokkarvik, Høyland, Kleppe, Forland, Steinsland, Tofterøy, Hamre, Bakka. Besøksadresse: Rådhuset Sandefjordveien 3 Postadresse: Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 Sandefjor

Sund kommune | Ard arealplan

Vestvågøy kommune har per i dag begge typer kommunedelplaner. Vi har geografiske planer for tettstedene Bøstad, Ballstad, Gravdal og Stamsund, samt byen Leknes. Kommunen har nå igangsatt arbeid med kommunedelplan for oppvekst, helse og omsorg, næring og kultur. Kommunedelplanene utarbeides bare av det offentlige. Reguleringsplan En reguleringsplan (plan- og bygningslovens § 12-1) med tilhørende bestemmelser, regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø innenfor avgrensede områder i en kommune. Rammer for reguleringsformål o Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jf. plan- og bygningsloven § 12-2, eller detaljregulering, jf. § 12-3. Planregisteret Planregisteret er en oversikt over alle vedtatte reguleringsplaner i Lunner kommune. Her finner du plankart og planbestemmelser. Planveiledere En reguleringsplan (detaljplan) lages for å vise utnyttelse og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljøet i kommunen. Reguleringsplanen kan omfatte ett eller flere formål, f.eks. byggeområder, landbruksområder, offentlige trafikkområder, friområder mv Romsdalsvegen 2, postboks 94. 6601 Sunndalsøra. post@sunndal.kommune.no. Telefon: 71 69 90 00. Kommunenr: 1563. Org.nr: 964 981 60

Kva er ein reguleringsplan? Skal du lage privat reguleringsplan? Gebyr Gebyr- og betalingssatsar for Alver kommune Byggetilsyn Kommunen har plikt til å gjennomføre tilsyn i byggeprosjekt. Kontaktinformasjon. 56 37 50 00. Send e-post. Kvernhusmyrane 25. Forslagsstiller utarbeider forslag til reguleringsplan Dialog med kommunen og relevant medvirkningsprosess (for eksempel naboer, særlig berørte interessegrupper mv.). Fra komplett planforslag mottas til politisk behandling regnes ca. 12 uker, se pbl. § 12-11

Reguleringsplan for Sund - Flakstad kommune

Reguleringsplanar - Øygarden kommune

Reguleringsplan. En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune og inneholder plankart og bestemmelser En reguleringsplan (plan- og bygningslovens § 12-1) med tilhørende bestemmelser, regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø innenfor avgrensede områder i en kommune. Rammer for reguleringsformål og reguleringsbestemmelser er gitt i plan- og bygningslovens § 12-5 og § 12-6 Finn reguleringsplan i kart Kort fortalt Vår forenket kartløsning kan du blant annet finne vedtatte reguleringsplaner, Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 Tønsberg. Besøk Tønsberg rådhus Halfdan Wilhelmsens alle 1 C 3110 Tønsberg (inngang fra Seebergs gate) (kl 08.00-16.00 Se samlesiden for status, oppdateringer og informasjon fra Nord-Aurdal kommune. Det bes om at skriftlige henvendelser til kommunen sendes elektronisk via e-post eller eDialog. Koronatelefon: 482 74 956 Benyttes ved behov for koronatest, eller andre koronarelaterte spørsmål Reguleringsplan. En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune. En reguleringsplan er også i mange tilfelle nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon

En reguleringsplan i Rælingen kommune er et planverk over et avgrenset område i kommunen. Planen skal tydelig fremvise fremtidig utnyttelse av området. Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser Planforslag: komplett utarbeidet forslag til reguleringsplan som skal utarbeides etter krav gitt i oppstartsmøte, evt. andre krav satt av kommunen og behandles etter pbl. §12-10. Det skal bestå av forslag til plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, VA-plan, illustrasjoner og utredninger / analyser Detaljreguleringsplan for nytt museumsbygg på Domkirkeodden med planID 079400 ble vedtatt av kommunestyret i Hamar den 30.09.2020

Sotra | Ard arealplan

Video: Reguleringsplanveileder - regjeringen

Finn reguleringsplan - Hovedporta

 1. Reguleringsplan er en sekkebetegnelse for områderegulering og detaljregulering. Områderegulering og detaljregulering er de betegnelsene som brukes i plan- og bygningsloven. En reguleringsplan er et kart med tilhørende bestemmelser som gir føringer for hva du kan bygge, eller hvordan du kan bruk
 2. Indre Østfold kommune Postadresse: Postboks 34, 1861 Trøgstad. Besøksadresse (rådhuset): Rådhusgata 22, 1830 Askim. Telefon: +47 69 68 10 00. E-post: post@io.kommune.no. Organisasjonsnummer: 920 123 899. Fakturaadresse EHF-faktura: 920 123 89
 3. Reguleringsplaner skal ellers utarbeides i den utstrekning kommunen anser det som nødvendig. Reguleringsformålene i en reguleringsplan er: - bebyggelse og anlegg (f.eks. til boliger, forretninger, kontorer, industri, fritidsbebyggelse)
 4. Kva er ein reguleringsplan? Ein reguleringsplan er kommunen sin måte å styre utviklinga av eit område på. Korleis skal vi bu? Kvar skal vi ha friluftsområde og leikeareal? Ein reguleringsplan består av eit plankart med tilhøyrande føresegner og planskildring. Plankartet viser kva type føremål som er tillate, til dømes bustader, næring eller leikeareal

Sandnes kommune - Gjeldende reguleringsplane

 1. Her finner du kart, eiendomsinformasjon, reguleringsplan med mer for Lindesnes kommune. Søk i kart Finn vedtatte reguleringsplane
 2. g av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jf. Plan og bygningsloven (PBL) § 12-2, eller detaljregulering, jf. § 12-3. Kommunen anbefaler forslagsstiller å ta kontakt på et tidlig.
 3. Når kommunen i arealdel til kommuneplan (og kommunedelplan) har fastlagt at det skal lages reguleringsplan før byggetiltak. Der kommunen i planstrategien og/eller arealdelen har fastlagt at det skal lages reguleringsplan. Når kommunen ellers finner behov for det; En komplett plan består av: Plankar
Vacuri AS | Ard arealplan

Luster kommune har dei fleste reguleringsplanane som digitale kart med tilhøyrande planomtale og føresegner. Du finn desse på heimesida www.kommunekart.com Under finn du link til kommunekart der alle reguleringsplanane i kommunen kan sjåast i sjølve kartløysinga. Du må zoome inn til den. Koronavirus. Her har vi samlet aktuell informasjon om koronaviruset, kommunens tiltak og oversikt over hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål Hvis noen ønsker å bygge eller verne noe som bryter med det kommunen har bestemt før, må kommunen vedta en ny reguleringsplan først. Det er kommunen selv som foreslår og gjennomfører arbeidet med overordnede planer. Planer for mindre områder heter detaljreguleringer. Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre.

Reguleringsplaner - Midt-Telemark kommune

Her finner du informasjon om vedtatte reguleringsplaner, behandlingsgebyr for plansaker og en veileder for planprosesser Ring 71 26 81 00. Skriv til oss Send sikker post til kommunen. Post og besøksadresse: Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen. Kommunenummer: 1579 Orgnr: 92113364 Kommunen legger planforslaget frem for høring og offentlig ettersyn med en frist på minimum 6 uker. Etter høringen er avsluttet, behandler kommunen planforslaget med de merknader som har kommet inn og legger det frem for 2. gangs politisk behandling i PUK. PUK innstiller et vedtak til kommunestyret Det er kommunen som i hvert enkelt tilfelle vurderer om en sak oppfyller disse kravene og kan behandles gjennom forenklet prosess. Hvis du, som privat forslagsstiller, ønsker å søke om endring av reguleringsplan, er det viktig å ta kontakt med planavdelingen i kommunen før du setter i gang en søknadsprosess eller går i gang med å varsle naboer

Skorpa i eldre steinalder - Nordmøre museumStig Arne Thune – Tunnelsyn

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune og inneholder plankart og bestemmelser En reguleringsplan regulerer utnytting av grunn og bebyggelse i bestemte områder. Arbeidet med en reguleringsplan blir gjort kjent i tre faser av prosessen: oppstart av reguleringsplaner, reguleringsplaner til høring og vedtatte reguleringsplaner. Plan- og bygningsloven deler reguleringsplan i to kategorier; områderegulering og detaljregulering En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges. Der det foreligger en godkjent plan, skal alle søknadspliktige byggetiltak utformes etter denne. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige

Åpning av parsell ved Nordseteren, Austdalen | Fosenvegene

Kommunekar

Reguleringsplan. Reguleringsplanar for områdar finn du i kartgrunnlaget . Ein reguleringsplan er ein politisk vedteken plan over eit avgrensa område. Reguleringsplanen fastset korleis området kan brukast og kva som kan bygges der. Planen består av eit kart med reguleringsbestemmingar

Vedtatte reguleringsplaner - Flakstad kommune

KONGSVINGER KOMMUNE Postboks 900 2226 Kongsvinger E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak) Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen. Org.nummer: 944 117 784 Bankkontonummer: 1822 83 85200 Kommunenummer: 3401 Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss. Personvernerklærin Fakturaadresse Stjørdal kommune c/o Fakturamottak Tydalsvegen 121 7590 Tydal E-post: fakturamottak@varnesregionen.no Elektronisk adresse (EHF): 9908:939958851. Kommunenummer: 5035 Org.nummer: 939 958 851 Bankkontonr: 8674 12 23300 m/KI Reguleringsplanen består av plankart med tilhørende bestemmelser. Det er disse dokumentene som er juridisk bindene. Vedlagt planen følger vanligvis en planbeskrivelse, illustrasjoner og ofte diverse fagrapporter. I Lørenskog kommune gjelder vanligvis rådmannens saksframlegg som planbeskrivelse. I en del stø;rre planer kreves konsekvensutredning, som er en mer omfattende utredning av. Oprift for fagkyndige om hvordan lage og sende inn forslag til ny reguleringsplan eller endringer av eksisterende reguleringsplan. Bytt nettleser - Internet Explorer er utdatert og kan gi feil og dårligere brukeropplevelse. Finn fram i kommunen Finn fram i kommunen. Bydeler Etater, foretak og ombud Rådhuset Annet Annet

Når et forslag til reguleringsplan er utarbeidet, blir dette lagt fram til politisk behandling. I Molde kommune er det plan- og utviklingsstyret som har funksjon som det faste utvalg for plansaker etter plan- og bygningsloven. Det er dette styret som gjør vedtak om at et planforslag kan legges ut til offentlig ettersyn (høring) Om reguleringsplaner og planarbeid Hva er en reguleringsplan? E n reguleringsplan er en plan for arealbruken innenfor et nærmere avgrenset område. Den består av et kart med tilhørende bestemmelser. Det skal alltid være laget en reguleringsplan før kommunen kan gi tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider, og andre tiltak som kan få store konsekvenser for miljø og samfunn Eventuelle krav om erstatning som følge av planen skal sendes til Bymiljø og utbygging, Juridisk, postboks 8001, 4068 Stavanger, eller som e-post til postmottak.bmu@stavanger.kommune.no. Informasjon om klagerett etter forvaltningsloven; Rettsvirkning av reguleringsplan, innløsning og erstatning; Gjeldende reguleringsplane Våre tjenester Tjenestetilbudet i kommunen, søknader og skjemaer, barnehage, skole, helse, kultur og idrett, priser; Politikk Styringsdokumenter og planer, kommunestyret, utvalg og råd, politisk møtekalender - saksdokumenter, for politikere; Lag og foreninger Oversikt over lag og foreninger i Råde kommune; Om Råde kommune Om Råde kommune, Ny i Råde, fakta om Råde kommune. Planpakke for private planforslag og endring av reguleringsplan Planpakke for private planforslag, inkludert endring av reguleringsplan inneholder informasjon om fremgangsmåte, varsling, tekniske krav, utredningskrav og vurderingsgrunnlag for endring av reguleringsplan, m.v. Det er ventet at forslagsstiller og plankonsulent er kjent med planpakken før innsending av skjema for anmoding av.

Kunsten å rasera ei naturperle

Reguleringsplaner - Fredrikstad kommune

Når kommunen i arealdel til kommuneplan (og kommunedelplan) har fastlagt at det skal lages reguleringsplan før byggetiltak. Der kommunen i planstrategien og/eller arealdelen har fastlagt at det skal lages reguleringsplan. Når kommunen ellers finner behov for det; Loven deler reguleringsplan i to kategorier - områderegulering og. Reguleringsplan kan utarbeidast av kommunen og av private, og kan utarbeidast som områderegulering eller detaljregulering. Kommunen har utarbeida sin eigen rettleiar for utarbeiding av private reguleringsplanar. Rettleiaren skal vere eit tilleggshjelpemiddel både for forslagsstillar og saksbehandlar i kommunen Ein reguleringsplan kan vera fremja av private eller av kommunen og gjelde eit større område (områderegulering) eller vera meir detaljert og gjelde eit mindre område (detaljregulering). Det er kommunestyret som vedtek reguleringsplanane etter at dei har vore ute til offentleg høyring hugo.hansen@harstad.kommune.no. Ordfører Kari-Anne Opsal mob: 918 98 732 Kari-Anne.Opsal@harstad.kommune.no. Kommunikasjonssjef Øivind Arvola mob: 952 29 452 oivind.arvola@harstad.kommune.no. Vakttelefon vei, vann og avløp 975 26 000. Vakttelefon barnevern 916 27 960. Ansatte. Personvernerklærin

Reguleringsplaner - Sel kommune

Ringsake Kristiansund kommune sin årsrapport for 2019 er nå klar. Koronaviruset: Når skal du kontakte lege? Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner (hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker) Kontakt fastlege eller legevakt. Kva reguleringsplan gjeld for din eigedom? Du kan finne ut kva plan som er gjeldande ved å søke på eigedomen din i kartløysinga vår . I denne kartløysinga finn du alle reguleringsplanane og kommuneplan i Vågå Vedtatt reguleringsplan for motorsportsenter. Eigersund kommune har mottatt en søknad om en mindre justeringer av formålsgrenser mellom friluftsområde og byggeområde for offentlig formål. Rådmannen vurderer at dette kan behandles som en mindre reguleringsendring

Reguleringsplan-arbeid. Skal du eller bedrifta di gjennomføre større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentleg verknad for miljø og samfunn må ein reguleringsplan ligge føre som grunnlag for tiltaket Reguleringsplanlegging i Trondheim kommune. En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges. Der det foreligger en godkjent plan skal alle søknadspliktige byggetiltak utformes etter denne Mindre justeringer av reguleringsformål, byggegrenser, veitraseer eller lignende kan i mange tilfeller behandles som en mindre endring av reguleringsplan og gis en enklere saksbehandling. Dette forutsetter at endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og. En reguleringsplan lages for å vise utnyttelsen av alle forskjellige typer områder i kommunen. Planene skal utarbeides etter gjeldende kommuneplan, og kan omfatte ett eller flere formål, f.eks. byggeområder, landbruksområder, offentlige trafikkområder, friområder mv. Plan- og bygningsloven (PBL) angir to typer reguleringer Kommunen har et digitalt planregister, med oversikt over alle reguleringsplaner og arealplanen. Planregisteret finner du her. Velg kommuneplan og/eller reguleringsplan i nedtrekksmenyen øverst til venstre. Ved å zoome inn og klikke på et område/reguleringsplan, får du opp informasjon i en kolonne til høyre Både kommunen og private kan utarbeide forslag til detaljreguleringsplanar. Hvis du vil lage en privat reguleringsplan må du kontakte ein fagkyndig for å få hjelp til dette. Alle typer reguleringsplanar må til slutt vedtakast av kommunestyret før dei er gyldige

 • Buss torp fokserød.
 • Talekor for barn.
 • Beckers maling pris.
 • Blocket skåne hästar.
 • Www odd molly.
 • Jernbanetorget 1.
 • Icopal kundeservice.
 • Gewerbegebiet hild hülzweiler.
 • Projektor 4k bäst i test.
 • Fargo movie based on a true story.
 • Hjemmesykepleien byåsen.
 • Neufundländer golden retriever mix.
 • Strobels dortmund adresse.
 • Mungbönor koktid.
 • Gold club bad kreuznach.
 • Sirius akademi.
 • Dana cup 2018 datum.
 • Beste nebendarstellerin wird auch oft gesucht.
 • Hvorfor trenger vi stivelse.
 • Hotel zug.
 • Katt anatomi.
 • Bierschmankerl ingolstadt geschlossen.
 • Julepynt ute.
 • Sveits økonomi.
 • Especializacion.
 • Indirekte varme ovn.
 • A1 trier mia julia.
 • Hvilken episode spiller noora gitar.
 • Hvordan sjekke dødgang på rattet.
 • Maskinforskriften.
 • Postauto fahrplanwechsel.
 • Sveits økonomi.
 • Bodybuilding.
 • Leie partybuss oslo.
 • Dodge challenger deutschland.
 • Mac fotos verwalten ohne iphoto.
 • Overføre penger til utlandet nordea.
 • Stellenangebote stadt leichlingen.
 • Bakenforliggende årsaker til andre verdenskrig.
 • Hvilken internet explorer har jeg.
 • Raiffeisen immobilien oö.